Nyhetsarkiv

« Tillbaka

Tillsammans mot en hållbarare framtid – planeringen av statens marker och vatten i Österbotten startar i Limingoviken

2017-09-29

Vid naturresursplaneringen som startar i Österbotten på 28.9. söker Forststyrelsen tillsammans med intressentgrupperna nya innovativa och hållbara sätt att använda de statsägda markerna och vattnen i landskapen Norra Österbotten och Mellersta Österbotten. Planen som utarbetas med kreativa samarbetsmetoder på workshopar blir klar nästa vår. Den kommer att styra Forststyrelsens verksamhet i Österbotten under perioden 2018–2023.

Forststyrelsens naturresursplanering samordnar olika användningsbehov och -önskemål som gäller statens marker och vatten i Österbotten. I planen presenteras också nya innovativa möjligheter att utnyttja områdena på ett hållbart sätt. Forststyrelsen förvaltar tredjedel av mark- och vattenarealen i Österbotten, sammanlagt över 1,6 miljoner hektar.

De största sammanhängande statsägda markerna i planeringsområdet finns i Koillismaa och där har Forststyrelsen en stark roll.  I områdets västra och södra del är statens marker mindre och mer spridda, medan vattenområdena återigen är stora. Utöver mångbruksskogar i skogsbruk omfattar planeringsområdet betydande naturskyddsobjekt och turistmål till exempel i Syöte och Oulanka.

I planeringen medverkar 28 intressentgrupper

Naturresursplaneringsprojektet leds av Forststyrelsens styrgrupp. Johanna Leinonen, utvecklingschef vid Forststyrelsen, är styrgruppens ordförande. En projektgrupp ledd av projektchef Tuulikki Halla ansvarar för att planeringen fortskrider.

Planeringen görs tillsammans med en samarbetsgrupp som företräder intressentgrupperna. Österbottens samarbetsgrupp har 28 företrädare för organisationer i föreningssektorn, inom undervisning och forskning, i företagssektorn och den offentliga sektorn. Forskningsdirektör Jukka Tikkanen vid Östra Finlands universitet är ordförande för samarbetsgruppen.

Samarbetsgruppens första framtidsworkshop hålls i Limingoviken torsdagen den 28 september. De följande workshoparna hålls i november och februari. Workshoparna faciliteras av FD Paula Siitonen. Hon undervisar bland annat i metoder och färdigheter för kreativt samarbete vid Aalto-universitetet.

Forststyrelsen träffar också andra intressentgrupper och medverkar på olika evenemang. I slutet av året öppnas en webbenkät för allmänheten.

Planeringsprocessen resulterar i Österbottens naturresursplan som blir klar våren 2018. Den styr en hållbar användning av statens marker och vatten i landskapen Mellersta Österbotten och Norra Österbotten under femårsperioden 2018–2023.

Ledande naturresursplanering i Europa

Naturresursplaneringen är ett viktigt redskap för Forststyrelsen vid förvaltningen av statens mark- och vattentillgångar. Det finns många slags behov av att använda områdena, såsom för naturskydd, skogsbruk, rekreation, naturturism, fastighetsförädling och handel med marksubstans. Eftersom naturresursplanen utarbetas tillsammans med intressentgrupperna kan man säkerställa att de olika behoven av användning samordnas på ett hållbart sätt.

Forststyrelsen har idkat och utvecklat naturresursplaneringen sedan 1997. Planeringssättet som involverar vida kretsar och bygger på samarbetsmetoder är unikt bland forststyrelserna i Europa.

Mer information