Nyhetsarkiv

« Tillbaka

Östersjöns gåva till 100-åringen: "Bilringar kring midjan på Finlands mö"

2017-08-21

Under den tid Finland varit självständigt har landet fått ett så stort landområde av havet, att Helsingfors stad skulle rymmas över 22 gånger och nationalparken Noux hela 182 gånger på det.

Kvarkens skärgård. Bild. Metsähallitus

Istiden slutade för 10 000 år sedan och Finland började bit för bit resa sig ur havet. Fram till år 1917 hade Finland stigit ungefär till den form som vi ser det på kartan i dag.

I Kvarken höjer sig landet ca 9 mm och i Bottenviken ca 8 mm per år. I förhållande till vattenytan har marken alltså stigit en knapp meter i höjdriktning i Kvarken under en period av 100 år. På den grunda och låglänta kusten innebär det att vattenbrynet har förskjutits hundratals meter västerut.

Under våra 100 år av självständighet har det uppkommit drygt 4 000 km2 nya mark längs västkusten. På ett jordstycke av den här storleken skulle det finnas plats för de två största nationalparkerna i Finland, Lemmenjoki nationalpark och Urho Kekkonens nationalpark, och bara en femtedel av arealen skulle bli över. Den största nationalparken till havs, Bottenhavets nationalpark, skulle rymmas fyra gånger om på den mark som Östersjön har överlåtit. Helsingfors stad skulle rymmas 22 gånger på denna mark och den lilla nationalparken Noux i södra Finland hela 182 gånger.

Landhöjningen på kartan. Bild: Forststyrelsen/Matti Sahla

Landhöjningen är viktig för hotade arter

- Den mark som Östersjön donerar är inte vilken tillandningsmark som helst. Marken innehåller unika naturvärden, såsom unga myrar i tidig utvecklingsfas, frodiga primärsuccessionsskogar, artrika strandängar, flador som fungerar som dagis för fiskar och som hem för hotade kärlväxter liksom fågelvatten som kryllar av hotade fågelarter, berättar Päivi Virnes, skyddsbiolog vid Forststyrelsens naturtjänster.

På den fina tillandningsmarken förekommer det till exempel många vattenväxter som inte skulle klara sig någon annanstans. Småsvalting, som hör till Finlands ansvarsarter, lever endast i Östersjön och 80 procent av beståndet växer på finska sidan av landhöjningskusten kring Bottenhavet.

Även om landhöjningen förorsakar huvudbry för båtfarare och muddrare har den gett Finland bl.a. status som naturarv på UNESCO:s världsarvslista tillsammans med Höga kusten i Sverige.

Fenomenet var bekant även för Zacharias Topelius som skrev så här i Boken om vårt land år 1875: "Där fiskaren förr lade ut sina nät, bärgar nu bonden sitt hö."

Mer information: