Nyhetsarkiv

Tillbaka

Modern världsarvsupplysning och upplevelser i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

2018-01-05

Den 1 januari påbörjades ett nytt projekt, LYSTRA, som ska få fler att besöka världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård, förstå dess värden - och hur det kan nyttjas mer hållbart. 

 

LYSTRA har tre huvudmål: 
 • Fler besökare i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård 
 • Ökad förståelse för världsarvets värden 
 • Förbättrade kunskapsunderlag för ett hållbart nyttjande av världsarvet 

För att nå dessa mål skall bland annat en naturvägledningsplan tas fram för världsarvet. Dessutom planeras flera digitala produkter, till exempel en högupplöst karta, animationer som förklarar världsarvsvärdena och en ny detaljerad landhöjningsmodell. 

Höga Kusten /Kvarkens skärgård

Höga Kustens branta kustlandskap och Kvarkens låglänta skärgård visar på ett världsunikt sätt hur de geologiska processerna, istiden, landhöjningen och havet under tusentals år har format och fortfarande formar landskapet, växt-och djurlivet och hela vår livsmiljö.  
 
Kvarkens skärgård Bergö. Photo: Tuija Warén
 
Höga Kusten Norrfällsviken. Photo: Tuija Warén
 

Mera information:

 • Kvarkens skärgård
 • LYSTRA-projekt (www.kvarken.fi)
  • LAND: Sverige, Finland 
  • Projektägare: Forststyrelsen Naturtjänster 
  • Projektpartners: Geologiska forskningscentralen GTK, Länsstyrelsen i Västernorrland, Vasa stad, Geodatacentralen FGI, Lantmäteriverket, Sveriges Geologiska Undersökning SGU 
  • Projektbudget: 1 383 595 EUR 
  • Projekttid: 01/2018–12/2020 
  • Finansiärer: Interreg Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Länsstyrelsen i Västernorrland, Naturvårdsverket
Interreg Botnia-Atlantica