Nyhetsarkiv

« Tillbaka

Gör inte upp öppen eld då det råder varning för skogsbrand – inte ens på utflyktsmålens eldplatser för ändamålet

2018-05-30

I hela landet råder nu varning för skogbrand, och den håller på att nå en nivå som sällan förut. Vädret är varit fantastiskt för utflykter men nu lönar det sig att ta med kaffet i en termos. Man får inte göra upp öppen eld någonstans för tillfället. Inte ens på de för ändamålet byggda eldplatserna.

Varning för skogsbrand betyder att man inte får göra upp öppen eld. Öppen eld får inte tändas ens på de för ändamålet byggda eldplatserna i nationalparkerna och de övriga utflyktsmålen. Vi ska alla bete oss så att det inte uppstår någon risk för brand i terrängen.

Då det råder varning för skogsbrand är det ALLTID förbjudet att göra upp öppen eld på alla andra ställen utom i eldstäder med rökkanal som är isolerade från marken. På vissa områden har brandmyndigheten förbjudit även användningen av eldstäder med rökkanal. Följ brandmyndighetens meddelanden. Terrängen är extremt torr och antänds lätt. Handla alltså ansvarsfullt, och gör inte upp öppen eld. Använd inte heller en engångsgrill, för elden kan sprida sig från den via marken eller med gnistor.

Ingen eld här heller då det råder varning för skogsbrand.

Ingen eld här heller då det råder varning för skogsbrand. Bild: Juha Paso / Metsähallitus

Gör inte upp eld här då det råder varning för skogsbrand.

 Gör inte upp eld här då det råder varning för skogsbrand. Bild: Maarit Kirvesnäki

Nu får man inte grilla korv över öppen eld.

 Nu får man inte grilla korv över öppen eld. Bild: Upe Nykänen / Metsähallitus

Det här är också en eldplats för öppen eld.

Det här är också en eldplats för öppen eld. Bild: Linda Kartano / Metsähallitus

Gör inte upp eld heller på denna eldplats.

Gör inte upp eld heller på denna eldplats. Bild: Linda Kartano / Metsähallitus

Om du ser en brand ute i terrängen, ring genast det allmänna nödnumret 112. Det är viktigt att man kommer i gång med släckningsarbetet så fort som möjligt. Räddningsverken rekommenderar att folk laddar ner appen 112 Suomi på sin smarttelefon. Då man kontaktar nödnumret via appen får nödcentralen automatiskt reda på var olycksplatsen är och hjälpen kommer fram snabbare.

Restaureringsbränder görs också då det råder varning för skogsbrand, men de övervakas och kontrolleras av yrkesfolk. Man förbereder alltid restaureringsbränderna noggrant och räddningsverken känner till var och när de görs. Brandområdena avgränsas genom vattning av terrängen och med brandgator. På området finns alltid personal som sköter släckningen och eftersläckningen.

Ytterligare information: