Nyhetsarkiv

« Tillbaka

Frivilliga värdar och värdinnor i Skärgårdshavets nationalpark

2017-06-27

Frivilliga från Arkipelagia-sällskapet fungerar som värdar och värdinnor på ön Berghamn. De frivilliga som jobbar cirka en vecka åt gången guidar, rådger, håller platser i skick och uppdaterar Facebook-sidan för Skärgårdshavets nationalpark med aktuella nyheter.

Berghamn. Bild: Laura Lehtonen

Berghamn i Nagu är det mest centrala besöksmålet i Skärgårdshavets nationalpark som uppvisar den traditionella livsstilen och naturen i ytterskärgården. Forststyrelsens parkchef Henrik Jansson gläder sig över samarbetet: "Med hjälp av värdarna och värdinnorna på ön kan vi liva upp platsen och på nytt öppna Västerby torp, huvudbyggnaden på det gamla fiskehemmanet."

Arkipelagia-sällskapet (www.arkipelagia.fi) är en vänförening till Skärgårdshavets nationalpark. Värdarna och värdinnorna som rekryterats från sällskapets medlemmar känner väl till skärgården och kan ge besökare information om både Berghamn och mer allmänt om skärgårdens natur och livsstil. Enligt Arkipelagia-sällskapets företrädare Martti Komulainen får sällskapet genom värdarna och värdinnorna en möjlighet att berätta om Skärgårdshavets viktiga kultur- och naturarv samt arbetet som görs för att bevara dessa arv. Värdarna och värdinnorna finns på ön 22.6–24.7 och 28.7–7.8.2017.

Mer information