Nyhetsarkiv

« Tillbaka

Fiskevårdsavgiften för år 2018 nu ute i försäljning

2017-12-20

President Sauli Niinistö har stadfäst lagförslaget som riksdagen godkänt, om ändring av fiskevårdsavgifter.Med fiskevårdsavgifterna stöds finländskt fiske och fiskevatten.

Fiskevårdsavgifterna för år 2018 är nu ute i försäljning. Fiskevårdsavgifter för olika långa perioder kan nu köpas i Forststyrelsens nätbutik eräluvat.fi, via servicenumret 020 69 2424, hos Forststyrelsens naturcentrum och i R-kioskerna. Fiskevårdsavgiften för ett kalenderår är 45 euro, för sju dygn 15 euro och för ett dygn sex euro.

Fiskevårdsavgifterna kom ut i försäljning, då nationens president den 19 december stadfäste en lag där en del gällde fiskevårdsavgiftens storlek. Riksdagen godkände lagmotionen i sitt plenum den 8 december.

Enligt lagen om fiske (79 §) ska alla 18—64-åringar som fiskar på annat sätt än genom att meta eller pimpla, betala en fiskevårdsavgift till staten. Ett intyg över att avgiften betalats ska bäras med då man fiskar. Forststyrelsen svarar för att debitera avgifter.

Med fiskevårdsavgiften stöds skötseln av fiskevatten och användningsplaneringen. Medel beviljas fiskerinäringsområden, fiskeövervakningen samt fiskerinäringsrådgivningen, och dessutom kan vattenområdenas ägare få ersättning för fiskevattnens användning. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar nationella stöd och NTM-centraler stöd för sina områdens projekt och verksamhet. NTM-centralerna betalar även ersättning till vattenområdenas ägare.

Ytterligare information: