Nyhetsarkiv

« Tillbaka

Årets frivilliga miljöarbetare 2017 ordnade en av de största evenemangen i anslutning till Naturens dag

2017-12-07

Föreningen Maaselän Latu föregår med exempel när det gäller att bygga upp relationen till naturen.

Forststyrelsen belönade igen Årets frivilliga miljöarbetare på Frivilligas dag. I år gavs erkännandet till föreningen Maaselän Latu Ry. Föreningen uppmuntrar nya frivilliga med i verksamheten och gör det möjligt även för specialgrupper att komma ut i naturen. Föreningens frivilliga medverkade med en stor insats till det hundraåriga Finlands naturfester.

Bild: Juho Niilivaara

Föreningen, som är medlem i Suomen Latu, driver verksamhet i Haapajärvi och Reisjärvi i Norra Österbotten. Verksamheten har varit på uppgång under de senaste åren. I föreningens verksamhet, som även belönats med priset till årets idrottsförening, deltar varje år 4 000 personer utöver de 600 medlemmarna. Siffrans betydelse framhävs när den sätts i relation till de 10 000 invånarna i regionen. I verksamheten beaktas människor i alla åldrar och också specialgrupper.

Som en del av alla tiders naturfest genomförde Maaselän Latu ett pilotprojekt med temat om att sova en natt utomhus år 2016 och ordnade en av de största tälthotellen i anslutning till Naturens dag 17.6.2017. Föreningen fick över 500 människor att övernatta i Salamajärvi nationalpark och åtminstone lika många till att besöka nationalparken på dagen.

"Maaselän Latu ry har ordnat flera evenemang som syftat till att få hela byar och ännu större kretsar att motionera. Människorna har genom evenemang och utflykter uppmuntrats att ta sig ut i naturen. Man har gjort det lätt för människorna att bekanta sig med och röra sig i naturen. Tröskeln att gå ut i den närliggande terrängen har sänkts. Alla evenemang är mycket populära", sade en person som föreslog att föreningen skulle premieras som Årets frivilliga miljöarbetare.

Finländarnas relation till naturen upprätthålls med frivilliga krafter

Vem som helst har kunnat föreslå lämpliga miljöfrivilliga. De nästan 50 förslagen inbegrep traditionellt och modernt naturskyddsarbete samt historier om enskilda finländare som varje år ger en stor del av sin tid för att bygga upp en välmående natur. Årets miljöfrivilliga utsågs av en expertjury utsedd av Forststyrelsens Naturtjänster. Juryn valde enhälligt Maaselän Latu. Premieringen syftar till att tacka det vidsträckta organisationsfältet där aktiva frivilliga gör betydande insatser för att upprätthålla finländarnas relation till naturen.

"Det frivilligarbete som görs för friluftslivet och relationen till naturen glöms ofta bort när man talar om frivilligt miljöarbete. Föreningsverksamhet av det här slaget har emellertid en lång tradition när det gäller finländarnas relation till naturen", påpekar nationalparksfaddern och redaktören Mikko "Peltsi" Peltola.

Utöver premieringen vill Forststyrelsen stöda Maaselän Latu i verksamheten med att hjälpa specialgrupper att ta sig ut i naturen. Därför bjuder Forststyrelsen föreningen på busstransport till en nationalpark på Naturens dag 25.8.2018. Tanken är att föreningen ska kunna ordna en utflykt för en specialgrupp som annars inte har så enkelt att åka ut i naturen.

"Föreningar som Maaselän Latu bidrog starkt till att Naturens dagar lyckades eftersom de ordnade naturfester för tusentals finländare. Jag är glad att våra finaste naturobjekt, såsom nationalparkerna, erbjöd möjlighet till verksamhet av det här slaget," säger kommunikationschef Päivi Rosqvist vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Ytterligare information