Matti Mustas stuga

Matti Mustas stugas läge i Finland.Norra Lappland
Enare (www.inari.fi)
Lemmenjoki nationalpark
Matti Mustas stuga sköts av Forststyrelsen.


Matti Mustas gård hör till de värdefulla kulturlandskapsobjekten i Lemmenjoki nationalpark. Stugan på gården är från början av 1900-talet och den används i dag som ödestuga.

Matti Mustas stuga ligger i närheten av Lemmenjoki nationalparks sydöstra gräns, på Ylimmäinen Lankojärvis sydvästra strand. Matti Mustas gård bestod av en torr äng, där träd och buskar hade röjts och som hölls öppen tack vare bete, slåtter och trampande. Den lilla stugan byggdes åren 1903 -1905 och Matti Musta bodde i den med sin familj året om fram till år 1917. I gården ingick då också en bod och en ladugård, men de har försvunnit under årens lopp. Senare använde familjen Musta stugan som fiskestuga.

Matti Mustas stuga. Bild: Mia Vuomajoki.

Matti Mustas gård införlivades med Lemmenjoki nationalpark år 1981. Forststyrelsen rustade upp stugan till en ödestuga år 1994. Renoveringen gjordes enligt de anvisningar som Matti Mustas son gav, för att man ville bevara stugans ursprungliga utseende. Gårdsplanen har slåttrats sedan år 1997, och i kanterna av den har man röjt björkar och buskar för att bevara gårdsplanen öppen. Att besökare rör sig på gården hjälper till att hålla gårdsplanen öppen.

Öppetider

  • Matti Mustas stuga är alltid öppen, precis som Forststyrelsen övriga ödestugor. Man kan avgiftsfritt bekanta sig med stugan.
    • Det finns ingen personal vid gården.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

Med bil

  • Man kommer närmast Matti Mustas gård längs Enare - Angeli -vägen (nr 9553). Cirka 24 km från Enare viker en skogsbilväg som heter Paadarskaidi av mot sjön Paatari, och från denna väg fortsätter man ca 3 km till fots till gården. Sträckan är inte markerad i terrängen.

Karta över Matti Mustas stuga © Forststyrelsen 2014

Med allmänna kommunikationer

  • Det går inga allmänna kommunikationer till Matti Mustas gård.

Elektroniska kartor

Service

  • På Matti Mustas gård finns det ingen guide, så besökare får bekanta sig med objektet på egen hand.
  • Matti Mustas stuga är en ödestuga, där vandrare kan övernatta i.
  • På gårdsplanen finns det en eldplats, en vedbod och en torrtoalett.
  • I sjön Ylimmäinen Lankojärvi kan man fiska med Lemmenjoki nationalparks fritidsfisketillstånd nr 1562. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska). 

Service för rörelsehindrade

  • Gården är inte tillgänglig för rörelsehindrade.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/mattimustasstuga