Lounatkoski

Lounatkoskis läge i Finland

Kajanaland
Suomussalmi (www.suomussalmi.fi, på finska)
Hossa strövområde
Objektet förvaltas av Forststyrelsen.

 

Lounatkoski är en ståtlig fors, i synnerhet under vårflödet. Vattenkraften har tidigare utnyttjats till att mala spannmål. Lounatkoski var också en utmanande fors för timmerflottare.

Timmer och säd

Vid Lounatkoski syns ännu flottningsanläggningar och en vattenkvarn där man tidigare malade säden till mjöl. Denna ymnigt strömmande fors gav en gång i tiden värdefull vattenkraft men var också en utmaning för timmerflottare. Den ursprungliga vattenkvarnen är riven, men man har hämtat en motsvarande kvarn till platsen från Lavajärvi i närheten.

Lounatkoski kvarnen.

Flottningsanläggningarna vid Lounatkoski är en damm och en nålbod, där man bevarade de nålar (bjälkar) med vilka dammluckans storlek kunde regleras. Nedanför den bro som leder över forsen finns ledarmar. Den stuga som flottarna använde har iståndsatts och är numera hyresstuga.

Öppettider

Man kan besöka Lounatkoski när som helst. Till kvarnen och bron går en stig från parkeringsplatsen och man kan använda stigen under den snöfria tiden av året. Hyresstugans gård är reserverad endast för hyresgästerna - du respekterar ju deras husfrid.

  • Det finns ingen personal vid Lounatkoski.
  • Det är fritt inträde till kvarnen och bron. Kvarnens dörr är olåst.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer

Med bil

  • Från Hossa naturum kör man ca 4 km västerut längs Jatkonsalmentie. Vid Jatkonsalmi hyresstuga viker man av till en grusväg som leder till Tolosenvirta och kör 2 km längs den. På vänstra sidan av vägen finns sedan en liten parkeringsplats, varifrån det är ca 50 m till kvarnen och 250 meter till den egentliga forsen.

Karta

Elektroniska kartor

Noggranna kartor över utflyktsmålen på adressen utflyktskarta.fi

Service

Stigar

  • Sjöarnas stig är en 20 km lång rundslinga, som går via Lounatkoskis parkeringsplats. Läs mer om Sjöarnas stig.

Skidleder

Kanotleder

  • Lounatkoski ingår i kanotleden Peranka - Hossa, som är 37 km lång. Forststyrelsen rekommenderar att du inte ränner själva forsen utan passerar den längs ett kanotlyft. Läs mer om Peranka kanotled.

Lounatkoski bron. Bild: Sirke Seppänen

Café- och restaurangservice

  • Det finns ingen café- eller restaurangservice vid Lounatkoski. Det närmaste caféet finns i Hossa naturum på 6 km avstånd.

Service för skolklasser

  • Hossa naturum betjänar skolklasser. Från naturumet får man information om bl.a. programtjänster.

Service för rörelsehindrade

  • Lounatkoski är inte tillgänglig för rörelsehindrade.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/lounatkoski