Kundservice och guidning

Limingovikens naturum är den huvudsakliga informationsplatsen för Limingoviken.

Tjänster som erbjuds av samarbetsparter i Limingovikens område

Eldplatser

Eldplatser finns i närheten av fågeltornen:

 • Virkkula eldplats i närheten av naturumet
 • Puhkiavanperä eldplats
 • Temmesjoki eldplats
 • Papinkari eldplats
 • I Limingovikens område finns flera butiker där man kan köpa matsäck.
 • Under perioder med varning för skogsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld i eldstäder i kokskjul. Under perioder med varning för skogsbrand är det förbjudet att göra upp eld även vid eldplatserna. På sidorna för Friluftslivets ABC kan du läsa mera anvisningar om att göra upp eld på markerade eldplatser.

Dricksvatten

 • Man bör ta med eget dricksvatten. Vid behov kan man fylla på sin dricksflaska vid Limingovikens naturum.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • I terrängen i området, med undantag av Limingovikens naturum, finns inga avfallskärl och därför bör man ta hand om sitt avfall själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • I Limingovikens naturum finns en avfallspunkt (kartong, glas, metall och blandavfall)

Toaletter

 • I Limingovikens naturum finns toalett och invalidtoalett med skötbord för barn.
 • På gårdsplanen vid Limingovikens naturum finns en torrtoalett.

Övernattning

 • I Limingovikens område erbjuds olika inkvarteringstjänster. Det finns också ett campingområde. Läs mer om inkvartering (www.liminka.fi, på finska).

Tältning

 • På gårdsplanen vid Limingovikens naturum kan man också tälta. Fråga mer från naturumet.
 • I övriga områden finns inga anvisade tältplatser.

Service för rörelsehindrade

 • Rullstolsbundna personer kan nå naturcentret längs en ramp.
 • På parkeringsområdet finns två parkeringsplatser för handikappade.
 • I naturumet finns en invalidtoalett.
 • Fågeltornet vid Virkkula, som ligger i närheten av naturumet, är tillgängligt med rullstol. 
 • I auditoriet finns plats för flera rullstolar samtidigt.
 • Utställningsutrymmet är anpassat för rullstolsbundna personer. 
 • I caféet finns plats för ett tjugotal rullstolar på samma gång. Bespisning kan ordnas för grupper på beställning. Specialdieter kan tas i beaktande.

Övriga tjänster i omgivningen

 • På Limingos webbsidor hittar du mera information om servicen i området (www.liminka.fi, på finska).