Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Korouoma

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Korouoma. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken.

Bild: Ilkka Rautio

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker 

 • De närmaste butikerna ligger i Posio (posiolapland.com, på finska) kyrkoby.

Eldplatser, stugor och kokskjul

 • I området finns det Kuuleas raststuga, Pajupuros ödestuga, Kaarlonjärven kota, 13 skärmskydd och eldplatser på området, där man kan laga mat.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Bild: Minna Koramo

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns utetoalett vid stugorna och eldplatserna.

Övernattning

Ödestuga

Hyresstugor

Dessa hyresstugor kan man reservera helt för eget bruk (www.lomarengas.fi, på finska):

Övernattning i omnejden

 • Om traktens inkvarteringsservice finner man information på Posios (posiolapland.com, på finska) web-sidor.

Övrig service i omnejden

 • Man kan göra förfrågningar om friluftsutrustning hos Posios turismföretag, som man finner på Posios touristinformation (posiolapland.com, på finska), tfn puh. +358 44 7674 218 .
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Korouoma