Friluftsleder och stigar

I Kauhaneva - Pohjankangas nationalpark finns det en 2 km lång spångad led. Till leden kommer man från Nummikangas och Salomaa parkeringsplatser.

Friluftsleder och stigar. Bild: Terttu Hermansson

Du tar dig lätt fram på den spångbelagda stigen. Bild: Timo Nieminen

Ledernas startpunkter

Man kommer till nationalparkens 2 km långa spångled från Nummikangas och Salomaa parkeringsplatser. Naturtornet ligger invid stigen, norr om Kauhalampi.

Cykelleder

Längs Kyrönkangas sommarväg går den riksomfattande cykelleden nr 44 genom Kauhaneva - Pohjankangas nationalpark. Kyrönkangas sommarväg är en obelagd museiväg (www.liikennevirasto.fi, på finska). Till den närliggande Lauhanvuori nationalpark kommer man längs cykelled nr 47. Led 47 förenas med led 44 i Kantti by i Karvia. De riksomfattande cykellederna är markerade med Vägförvaltningens bruna skyltar.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 3,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!