Starta naturutflykten här

Utinaturen.fi ger aktuell information om nationalparkerna och Forststyrelsens övriga utflyktsmål och deras service. Gör en naturutflykt och njut av de underbara platserna.

Koppla av och bli uppfriskad i naturen

Samtidigt kan du njuta av landskapet och iaktta naturens under.

Bild: Petri Jauhiainen

 

Nyheter

« Tillbaka

I Nyland ökar man företagares möjligheter att vårda ängar och betesmarker inom naturskyddsområden

2018-09-28

"Lumovoimaa! Naturskyddsområden som inkomstkälla för landsbygdens företagare" är ett projekt med målet att öka skötseln av ängar och hagmarker inom naturskyddsområden med hjälp av bete, slåtter samt röjning av trädbeståndet och buskskiktet. Vi kommer med idéer för nya arbetsmöjligheter för lantbruksföretagare och söker även efter nya ängar och betesmarker inom Nylands och Sydöstra Finlands naturskyddsområden.

Östfinska lantraskalven Valkovuokko. Bild: Forststyrelsen / Johanna Hellman

I projektet som pågår till år 2020 intensifieras samarbetet mellan Forststyrelsen, Pro Agria, boskapsuppfödare och lantbruksföretagare. Inom projektet söker man bland annat vid gemensamma betesmöten efter lösningar på specialfrågor för naturskyddsområden och bekantar sig med god praxis under en studieresa. Planeringsmetoderna förenklas och förenhetligas.

"Med effektivt samarbete når man kostnadseffektivt slutresultat. Företagarna kan få stöd för skötseln av naturbeten med EU:s miljöavtal. Det finns värdefulla ängar och naturbeten inom Forststyrelsens naturskyddsområden och inom privat ägo. Därför är de ofta intressanta specialobjekt för företagare", konstaterar projektchef Tiina Kanerva från Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster vid Forststyrelsen.

Vården av de ängar och hagmarker, det vill säga kulturlandskap, som sköts av Forststyrelsens Naturtjänster har blivit tre gånger större inom statens skyddsområden och sju gånger större i privata skyddsområden de senaste tio åren. Sommaren 2018 betade sammanlagt nästan 600 nötkreatur, lamm och hästar inom Forststyrelsens naturskyddsområden i Nyland.

I Västra Nyland finns det betesområden bland annat inom Hangö udds, Lojoöns, Kyrkslätts och Esbos många naturskyddsområden samt i Ekenäs skärgårds och Noux nationalparker. Till exempel i Kyrkslätt har nötkreaturen betat vid havsstrandängar som är värdefulla för fågelbeståndet på nytt från och med början av 2000-talet.

En av dem som gick på bete sommaren 2018 var den östfinska lantraskalven Valkovuokko som tillbringade sitt livs första sommar tillsammans med sin mor och resten av flocken på Norra Fladet i Kyrkslätt. På Facebooksidan för Finlands nationalparker kunde man följa med kalven Valkovuokkos sommaräventyr. I början av sommaren var Valkovuokko skygg, men i slutet av sommaren hade hon vant sig vid kameran och poserade redan rutinerat för de fotografer som kom till platsen.

De ansvariga för projektet Lumovoimaa! är Forststyrelsens Naturtjänster tillsammans med ProAgria Etelä-Suomi ry samt Lantbruks- och hushållskvinnorna. Projektet finansieras av NTM-centralerna i Nyland och Sydöstra Finland genom den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Områdets karta

Friluftslivets ABC

Friluftslivets ABC

Instagram