Gränsstenar från freden i Teusina

Gränsstenars läge i Finland efter freden i TeusinaÖstra Finland, Norra Savolax
Kuopio (www.kuopio.fi, på finska), Rautavaara (www.rautavaara.fi, på finska), Sotkamo (www.sotkamo.fi, på finska)
Pisa naturskyddsområde, Tiilikkajärvi nationalpark
Objekt sköts av Forststyrelsen.

Gränsstenar från freden i Teusina, som slöts för över 400 år sedan, finns både i Tiilikkajärvi nationalpark och på Pisa naturskyddsområde. Det går enklast att bekanta sig med den gränssten som ligger på Pisabergets topp.

Norra Savolax var det forna Sverige-Finlands och Rysslands gränstrakt, om vars ägo det krigades. År 1595 slöts freden i Teusina, som innebar att Sverige-Finlands rikes gränsröse förflyttades österut. Gränsstenarna är värdefulla minnen av gångna tiders gränser. Gränsstenarna är följaktligen fredade enligt lagen om fornminnen.

Gränsen enligt freden i Teusina gick över Pisas krön. På Pisas krön finns fortfarande det dåtida gränsröset, där man kan se Savolax och Österbottens gränskommissioners markeringar. Årtalet 1595, Sveriges rikes tre kronor och de gränsfullmäktiges initialer samt ett ortodoxt kors som representerar ryssarna har inristats i berget.

Gränsen gick tvärs över sjön Tiilikka och gränsstenen syns fortfarande i sjön. På gränsröset är symbolen för Sverige-Finland en krona och för Ryssland ett kors.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

  • Du hittar information om kommunikationerna till gränsstenen från freden i Teusina i Pisa på webbsidorna om Pisa naturskyddsområde.
    • Gränsstenen ligger uppe på Pisabergets topp, dit det är 3 km från Latukoski parkeringsplats och 2 km från Salmenpelto parkeringsplats. Lederna är krävande.
  • Du hittar information om kommunikationerna till gränsstenen från freden i Teusina i Tiilikkajärvi på webbsidorna om Tiilikkajärvi nationalpark.
    • Gränsstenen ligger mitt i sjön Tiilikka. Om sommaren kan man se den från en båt eller en kanot. Om vintern kan man skida till stenen beroende på issituationen.

Elektroniska kartor

Service

 

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/gransstenarfranfredeniteusina