Gåshällan, hyresstuga

Typ och storlek

Hyresstuga, 28 pers., fyra sovrum, kök och två matsalar
 

Läge, karta och allmän presentation 

Västra Finland, Österbotten, Närpes,

Hyresstugan, som är en restaurerad f.d.
sjöbevakningsstation, ligger på Gåshällans
klippiga ö alldeles vid havet.

Gåshällan hyresstuga. Bild: Tuija Warén

Forststyrelsen hyr ut stugan åt
Naturstation Gåshällan,som i stugan
erbjuder måltids-, inkvarterings-,
mötes- och bastuservice åt grupper 
på beställning. 

Terrängkarta (1:50 000) nr N324,
Terrängkartor (1:20 000) nr 1241 03
och 1241 02,
Sjökortsserie F Kvarken, 1:50 000.

Utflyktskarta.fi

Pris och bokning

Priserna hittar du på föreningen
Naturstation Gåshällans (www.gashallan.fi)
sidor.

Gåshällans hyresstuga är öppen året runt
på beställning undantag för menförestiden. 

Bokas på förhand av föreningen
Naturstation Gåshällan.

Utrustning

I Gåshällans hyresstuga finns det
solpaneler. 

Inkvarteringsrum
2. våningen 10 + 4 pers. 
3. våningen
 för 10 personer.

I sängarna finns det madrasser,
dynor och täcken.

Bastu 
Strandbastu
 för 5 personer samt 
varmtvattengryta

Måltider 
Det finns två matsalar i hyresstugan;

utrymme för 18 vuxna eller 26 barn

För matservice, se föreningen
Naturstation Gåshällans
(www.gashallan.fi) nätsidor.

Avfallshantering

Vid lotsstationen i Gåshällans norra ända 
finns det Sop-Sälle (www.pidasaaristosiistina.fi)
avfallsterminal. 

Anmärkningar

Det är tillåtet att ta med sällskapsdjur
till hyresstugan.

För att trygga fåglarnas häckningsro får
man röra sig enbart längs de markerade
stigarna under 1.5 - 15.7. 

Sällskapsdjur måste ovillkorligen hållas
kopplade då man rör sig på ön. 

Guidning på beställning 

Uthyrning av en roddbåt 

Torrtoalett

På Grytskär mittemot finns det en 2,5 km
lång naturstig,längs vilken det finns
ett skärmskydd. 

Vägbeskrivning och allmänna kommunikationer

Gåshällans hyresstuga ligger i Närpes 
(www.narpes.fi) 
yttre skärgård, ca 10 km's avstånd längs
vatten från (Rangsby) fiskehamn. 
Hyresstugan nås vattenvägen.

Med båt 
En markerad farled leder till hyresstugan. 

Hyresstugan finns i katalogen över
besökshamnar.

Hyresstugans koordinater är N 62°34'16,1"
E 21°2'51,7"

Den närmaste hamnen, dit man kommer med bil,
är båthamnen som ligger i samband med Fagerö
dansplats.
Från Närpes centrum kör man ca 20 km till
Fagerö korsning norrut längs väg nr 673
(Närpes - Vasa). Från korsningen
är det 1,3 km till båthamnen.
Det finns skyltning i korsningen.

Det finns en båtramp i hamnen.

Utflyktskarta.fi

Med allmänna fortskaffningsmedel

Strandlinjetrafikens bussar (www.strandlinjetrafik.fi)
trafikerar vardagar längs landsväg nr 673 mellan
Vasa och Närpes.

Om båttransporter till Gåshällan kan man göra
förfrågningar av föreningen Naturstation Gåshällan (www.gashallan.fi). 

Ansvarig för underhåll

Föreningen Naturstation Gåshällan (www.gashallan.fi)
ansvarar för underhållet.