Kartor över och kommunikationer i Etelä-Sydänmaa

Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde är beläget på södra sidan av riksväg 28 cirka 100 km öster om Karleby.

Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde. © Forststyrelsen

Kommunikationer

Med bil

 • Man kan komma till området från Mäntyperä by i Reisjärvi, som ligger på västra sidan om väg nr 760 från Pihtipudas. Vid museirestaurangen Susisaari tar man av till Ylilestivägen (nr 7594) från vilken det finns skylt till Mäntyperä.
 • Det finns skyltar till Mäntyperä även från den landsväg som går från Yli-Lesti via den södra stranden av sjön Lestijärvi till Reisjärvi (nr 7594).
 • Man kör 7 km längs den skogsbilväg som börjar i Mäntyperä varvid man kommer till den parkeringsplats som finns i de norra delarna av Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde.
  • Härifrån är det cirka 400 m till den västra ändan av sjön Kuivajärvi där det även finns en parkeringsplats.
 • Körinstruktion till Kalajoki naturum för havsmiljö.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

 • Den närmaste bussförbindelsen går fram till museirestaurangen Susisaari i Reisjärvi, varifrån det är 14 km längs Peuran polku -leden till området.
 • Matkahuoltos tidtabeller (www.matkahuolto.fi).

Lämpliga startpunkter

Parkeringsplatsen finns vid en skogsbilväg mellan Raatejärvi och Kuivajärvi. Peuran polku -leden startar härifrån till naturskyddsområdets östra och västra delar, varifrån den fortsätter vidare norrut och söderut utanför naturskyddsområdet.

Kartor

Elektroniska kartor

Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde. © Forststyrelsen

Övriga kartor

 • Terrängkarta P424 Lestijärvi, 1:50 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta nummer 2343 04, Kotajärvi, 1:20 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Västra Finland, 2014, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Utflyktskarta.fi: Etelä-Sydänmaa