Aktuellt

Det klingar av tusentals körröster i nationalparkerna den 26.8.2017

3.8.2017
Det klingar i nationalparkerna då tiotalskörer och över tusen körmedlemmar stämmer upp på den Finska naturens dag, den sista lördagen i augusti. Körerna sjunger för vårt hundraåriga Finland, i 35 nationalparker och vid fem historiska sevärdheter. Aldrig tidigare har det ordats ett lika omfattande körarrangemang. Läs mera.

Enkelt till skärgården!

9.6.2017
Nationalparkerna och de historiska platserna i skärgården lockar semesterfirare. Men måste man ha egen båt i skärgården? Skogsstyrelsen har samlat tips för sommaren 2017 om kända och mindre kända utflyktsmål i skärgården dit man kommer utan egen båt.

Bild: Sanna-Mari Kunttu

En timme arbete utomhus till hundraåriga Finlands ära

Projektet Naturens dagar, som är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum, och Helsingfors stad utmanar arbetsgivare att ta sina anställda ut i naturen under en timme i maj (vecka 20). Nästa Naturens dag firas 20.5.2017, och arbetsgivarna uppmanas att under samma vecka (15–19.5.2017) ge sina anställda möjlighet att vistas en timme i naturen och på det sättet främja sitt eget välbefinnande och organisationens framgång.
 

Antalet besök i nationalparkerna fortsatt att växa och deras gynnsamma inverkan på ekonomin ökar fortfarande

27.1.2017
Över 80 % upplever att de får positiva hälsoeffekter av sitt besök på en natur- eller historisk plats. År 2016 företogs över 2,8 miljoner besök i Finlands nationalparker. Ökningen jämfört med året innan är sju procent, och effekten av besökarnas spendering av pengar i närområdet ökade 21 % *.

Rekordantal ansökningar till fåra- och koherdeveckorna

27.1.2017
Forststyrelsens herdeveckors popularitet har fortsatt att växa. De som har tur i år blir utlottade till fåra- och koherdar bland 4 767 sökande. Antalet ansökningar ökade med drygt tusen jämfört med föregående år. Sammanlagt 142 herdeveckor delas ut till tolv herdeställen, av vilka två är nya. Det populäraste herdestället är för andra gången Huhtiniemi gård i Kolovesi nationalpark.

Alla finländares naturfest börjar – Naturen är ett viktigt tema för jubileet Finland100

Meddelande från Naturens dagar 2017-organisationerna 13.1.2017

Naturens dagar 2017Finland100 firas på många olika sätt, kampanjen Naturens dagar 2017, som hör till de mest omfattade, startar idag. Syftet är att få alla finländare att fira Finlands natur under fyra Naturdagar – var och en på sitt sätt. Det som ger upphov till en naturfest kan vara någonting man gör gemensamt, en känsloupplevelse i naturen, ett spännande äventyr eller nya naturupplevelser. Kampanjmaterialet finns på  facebook.com/luonnonpaivat.

Naturvideon i Youtube

Hur ser Bottenhavets nationalpark ut? Hurdant arbete har flodpärlmussleforskaren? På Forststyrelsen Naturtjänsters kanal i YouTube kan du se korta videon om Finlands mäktigaste naturområden och naturskyddsarbetet. Till kanalen (www.youtube.fi).

Mobilappen 112 Finland

När man ringer ett nödsamtal via appen 112 Finland (www.112.fi) får operatören vid nödcentralen automatiskt uppgifter om uppringarens position.Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. I Lappland finns stora områden med radioskugga och vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen.

Utflyktskarta via mobilen

Utflyktskarta