Porkala udd förnyas som utflyktsmål

24.10.2018
Porkala udd ligger i Kyrkslätt och sträcker sig långt mot sydväst mot mitten av Finska viken. Porkala udd är värdefull med tanke på sina naturvärden och sin kulturhistoria. Nu har Porkala udd förnyats och man har bland annat markerat och anlagt nya leder. Dessutom har man byggt fler parkeringsområden och rustat upp rastplatserna. Man har också byggt service för rörelsehindrade.  Det skyltade nätverket av leder omfattar cirka 5 kilometer med fem kokskjul och två eldplatser som betjänar både vandrare och personer som vill äta sin matsäck ute i naturen. För den som rör sig med båt erbjuder Porkala udd gästbåthamnar, utflyktshamnar och naturhamnar. Läs mer.

Metallsökning med detektor som sommarhobby? För att gräva på statens marker behöver man alltid skaffa tillstånd på förhand!

2.7.2018
Är du intresserad av att söka efter metallföremål i marken? I så fall vill Forststyrelsen påminna om att man i enlighet med allemansrätten får använda en metalldetektor på de statens marker som Forststyrelsen förvaltar för att lokalisera metallföremål. Men innan man börjar gräva i jorden ska man ha tillstånd av markägaren. I naturskyddsområdena beviljas dock sådana tillstånd endast för vetenskapliga ändamål. Läs mera

Gör inte upp öppen eld då det råder varning för skogsbrand – inte ens på utflyktsmålens eldplatser för ändamålet

30.5.2018
I hela landet råder nu varning för skogbrand, och den håller på att nå en nivå som sällan förut. Vädret är varit fantastiskt för utflykter men nu lönar det sig att ta med kaffet i en termos. Man får inte göra upp öppen eld någonstans för tillfället. Inte ens på de för ändamålet byggda eldplatserna. Läs mera.

Nationalparkernas inverkan på ekonomin och hälsan fortsatte öka 2017 - Finansieringen motsvarar inte de ökade besökarantalen

26.1.2018
Under 2017 gjordes över 3,1 miljoner besök i Finlands nationalparker, vilket innebär en ökning med tio procent jämfört med föregående år. Effekterna av de pengar nationalparksbesökarna spenderade i närområdet ökade med 15 procent, och den positiva hälsoeffekt de själva uppskattade att besöken gav är värd 310 miljoner euro. Samtidigt som Forststyrelsen som sköter om nationalparkerna är glad över att nationalparkerna är så populära, finns det en oro för att resurserna inte ska räcka till för att sköta om och restaurera nationalparkerna och de historiska objekten. Att de är i gott skick är en förutsättning för att främja naturturismen och för att trygga deras värde. Läs mera.

Naturvideon i Youtube

Hur ser Bottenhavets nationalpark ut? Hurdant arbete har flodpärlmussleforskaren? På Forststyrelsen Naturtjänsters kanal i YouTube kan du se korta videon om Finlands mäktigaste naturområden och naturskyddsarbetet. Till kanalen (www.youtube.fi).

Mobilappen 112 Finland

När man ringer ett nödsamtal via appen 112 Finland (www.112.fi) får operatören vid nödcentralen automatiskt uppgifter om uppringarens position.Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. I Lappland finns stora områden med radioskugga och vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen.

Utflyktskarta via mobilen

Utflyktskarta