Ailinpieti fiskarstuga

Ailinpieti fiskarstugas läge i FinlandSödra Lappland
Kemi (www.kemi.fi, på finska)
Bottenvikens nationalpark
Området förvaltas av Forststyrelsen.


I Bottenvikens nationalpark på holmen Selkäsarvi finns Ailinpieti gamla fiskarstuga som är en enrumsstuga av timmer. Man antar att stugan har uppförts på 1860-talet.

Bild: ForststyrelsenEn fiskarby växte upp på holmen Selkäsarvi i början av 1800-talet. Största delen av fiskarna var karlöbor som var tvungna att flytta sig från fiskevattnen i Malören i Sverige till Selkäsarvi och de närliggande holmarna. Fiskarna uppförde många bostäder på holmarna. Trävirket flottades som timmerflottar till holmarna. Hungeråren som inträffade under samma tid förde ännu mera folk till holmarna. Som mest hade Selkäsarvi fiskarby 300 invånare. Ännu på 1930- och 40-talen fanns det många byggnader från byn kvar, såsom stugor, salthus samt bastur. Efter det har de flesta byggnaderna försvunnit. Ailinpieti är en av de äldsta och mest ursprungliga av de byggnader som finns kvar.

Läs mer om Ailinpieti fiskarstuga

Öppettider

 • Ailinpieti fiskarstuga står alltid öppen.
 • Det finns ingen personal vid besöksmålet.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

 • Ailinpieti ligger i södra delen av Selkäsarvi. Holmen ligger på cirka 20 km avstånd från fastlandet.
 • Till Selkäsarvi kommer man lättast på sommaren med båt.
 • På vintern försvåras färden över isen av farleden som går till Torneå.
 • Karta över Bottenvikens nationalpark.

Med båt

 • För att komma till holmen krävs en sjöduglig båt och färdigheter i sjömansskap.
 • Utfärdshamn i norra ändan av holmen Sarvi (N 65º 36'56,0" E 24º 11'47,4").
  • Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet. De blåa sjökorten (www.veneily.fi) som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet.
 • I hamnen finns två bryggor, bojar och förtöjningsringar. I närheten av hamnen finns en eldplats, ett täckt informationsställe, en torrtoalett, vedförråd och bastu. Naturstigen börjar i hamnen i riktning mot den södra ändan. Hamnen är utsatt för nordvästliga vindar.
 • Man kan också komma till holmen med de kryssningar som arrangeras av Kemi stads turistbyrå med avfärd från Kemi gästhamn.

Med allmänna kommunikationer

Elektroniska kartor

Noggranna kartor över utflyktsmålen på adressen utflyktskarta.fi

Service

 • I den norra ändan av Selkäsarvi finns en utfärdshamn, bastu och eldplats.
  • Bastun står fritt till besökarnas förfogande.
  • Det är tillåtet att göra upp eld endast på eldplatsen vid utflyktshamnen.
  • Man bör ta med sig dricksvatten eftersom vattnets drickbarhet inte undersöks i den gamla brunnen vid Ailinpieti.
  • Avfallshantering
   • Inne på området finns inga sopkärl och därför bör var och en själv ta hand om sitt skräp. Detta innebär att besökaren själv ansvarar för sitt eget avfall genom att ta det med sig från terrängen för sortering. I terrängen kan man dock vanligtvis kompostera bioavfall och bränna brännbart avfall. Matrester kan lämnas i komposttoaletter och brännbart skräp kan brännas på eldplatsen om det inte finns risk för skogsbrand. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Naturstig

 • Den 1 km långa naturstigen går från utfärdshamnen i Sarvi till Selkäsarvis södra udde. Längs stigen finns förutom fiskarstugor även lämningar av gamla stugor och bastur, gamla båtplatser, en restaurerad båk och ett solur hugget i sten.

Övernattning

 • Vid Ailinpieti vid den södra udden finns Kalla ödestuga och Selkäsarvis hyresstuga Kokko

Evenemang

 • Varje år den sista lördagen i juli har Forststyrelsen anordnat Bottenviksdagar på Selkäsarvi. Mera information fås från Kalajoki naturum.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/ailinpietifiskarstuga