Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Reserveringskåta på Tykö strövområde, stockkåta 

Typ och storlek

Stockkåta, plats för grupper med cirka 50 personer max. 70 personer.
 

Läge, karta och allmän presentation

 

Södra Finland, Salo, Tykö strövområde.

Tykö strövområdets reserveringskåta är belägen på norra sidan av Matildanjärvi, nära Vicksbäckinlahti. Den närmaste parkeringsplatsen är Mikkossuo parkeringsplats, som är belägen 700 meter från kåtan. Vid behov kan servicekörning, guiden med utrustning, samt matleveranser köras ända fram till kåtan.
 
Karta över Tykö strövområde.

Friluftskarta över Tykö strövområde
1:20 000

 Tykö strövområdets reserveringskåta. Bild: Anne Muuri

Pris och bokning

Kåtans hyra är 90 €/engångsbokning/dygn, inkl. moms 24%.
Det går inte att hyra kåtan under midsommarn tiden mellan midsommarafton och midsommardagen.

Bokningar och upphämtning av nycklar sker från Tykö naturhus under öppethållningstiderna. Betalning sker vid upphämtandet av nycklarna.

 Tykö strövområdets reserveringskåta. Bild: Anne Muuri

Utrustning

Eldstad, bänkar längs väggarna, brädgolv. På gården finns torrtoalett och vedlider. Ingen vattenpost eller elektricitet.
 

Anmärkningar

Man får inte ta sällskapsdjur till kåtan.

Det är förbjudet att röka inne i kåtan.

 
Vägbeskrivning och allmänna kommunikationer

Man tar sig fram till kåtan genom att köra till Mikkossuo parkeringsplats (skogsvägen precis före Matilda by om man kommer från Tykö-hållet, eller om man kommer från Matilda bys håll, genast efter byn till höger), och går de resterande 700 m fram till kåtan.

Ett bra ruttförslag är också att börja utflykten från naturhuset och vandra de 2,3 kilometrarna längs stigen fram till kåtan.

Vainion liikenne (www.vainionliikenne.fi) trafikerar i närheten av Tykö strövområde. Den närmsta hållplatsen är belägen i Matilda by, 2 km från strövområdet. Observera att det går få turer, speciellt under skolornas lov.

 Bild: Anne Muuri

Avfallshantering

Vid Tykö friluftsområde följer man principerna för skräpfritt friluftsliv, så det finns inget sopkärl vid kåtan. Avfallshanteringen sker självständigt: Var och en ansvarar för sitt eget skräp genom att hämta det från terrängen till återvinningsstationen vid Matildanjärvis parkeringsplats, eller genom att själv forsla bort det. Man kan lämna bioavfall i torrtoaletten och bränna brännbart skräp i eldstaden. Läs mera om ett skräpfritt friluftsliv.

 

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Södra Finlands naturtjänst, Tykö strövområde, naturhuset tel. 0205 64 4700  
Senaste uppdatering 2013-09-05

Bokningsvillkor


Läs stugornas bokningsvillkor

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100