Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Lortikka stuga, hyresstuga 

Lortikka stuga är en anspråkslös gammal skogshuggarstuga som till sin exteriör och interiör inte just skiljer sig från den ursprungliga byggnaden. Stugan finns på standen av Ylinen-Lortikkalampi.
   

Lortikka stuga. Bild: Jari Kostet

 
Typ och storlek

 
Hyresstuga, 20 personer / 100 m2, 3 rum och kök
 

 

Läge

Västra Finland, Mellersta Finland, Kuhmoinen, Isojärvi nationalpark 
  
Man kör enligt skyltning till Isojärvi nationalpark från Tammerfors-Jyväskylä-vägen (nr 9) 12 km från Länkipohja. Man tar av till vänster enligt Lortikka-skyltningen. Sedan kör man 3 km till stugans parkeringsplats. Stugans nyckel passar till bommens lås vid parkens gräns.
 
Från Lahtis-Jyväskylä-vägen (nr 24) kör man enligt skyltningen mot Isojärvi nationalpark 19 km från Kuhmois. Man tar av till höger enligt Lortikka-skyltningen. Sedan kör man 3 km till stugans parkeringsplats. Stugans nyckel passar till bommens lås vid parkens gräns.
 
De busshållplatser som ligger närmast nationalparken är i Länkipohja (14 km) och Kuhmois (17 km). I Kuhmois finns det en taxistation, men då man kommer från Länkipohja-hållet är det skäl att reservera taxi på förhand.
   

Karta Grundkartblad 1:20 000 nr 2144 02 och 2144 05.
 
Terrängkarta M424, 1:50 000
 
 

Pris

95 e / dygn kl 14 - 12, 610 €/ vecka (pris inkl. moms 10%). Hyrs 25.4. - 31.10.2014 åt en grupp i taget för högst en vecka åt gången. 

Bokning   Bokningar Seitseminens naturum, tfn 0205 64 5270.
 
Nyckeln Nyckeln kan avhämtas Länkipohja Neste, tfn 03-533 1358, mot betalningskvitto. Nyckeln bör returneras till samma ställe.
Nyckeln kan även sändas per post från Seitseminens naturum.
 

Utrustning

Stugan värms upp med vedeldad ugn, ljusbelysning, gas- och vedspis i köket, vedeldad bastu på stranden av Ylinen-Lortikkalampi, torrtoalett, brygga, madrass, dynor och filtar i sängarna.
Dricksvatten måste man ta med sig, närmaste brunnet finns vid Heretty naturstuga (6 km).
 
Det finns sopsortering vid stugan: kompostbehållare, insamlingskärl för blandavfall, metall, glas och batterier. Skräpfritt friluftsliv
 

Anmärkningar

  • Tältning är förbjudet på gårdsplan.
  • Bastuveden finns i vedlidret i ändan av bastun. Ved till stugan får man från stugans vedlider. 
  • Eldplatsen med stockring vid tjärnens strand står till stuginvånarnas förfogande. Kokskjulet vid häststallet. 
  • Pikku-Lortikka alltså den mindre delen av stugan är i servicebruk. 
  • Det är tillåtet att ta med sig sällskapsdjur i stugan.
  • Ta med egna lakan och handdukar! 
  • Det kan hända att vandrare kommer till gårdsplan, eftersom stugan är en sevärdhet. 

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Södra Finlands naturtjänster. Tilläggsinformation: Seitseminens naturum, tel. 0205 64 5270
 

Senaste uppdatering 2013-12-13

Pris

 

95 e / dygn kl 14 - 12, 610 € / vecka (pris inkl. moms 10%). Hyrs 25.4. - 31.10.2014 åt en grupp i taget för högst en vecka åt gången.

Bokning

 

Bokningar Seitseminens naturum, tfn 0205 64 5270.

Bokningsvillkor


Läs stugornas bokningsvillkor

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100