Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Konungsskär, ödestuga 

Typ

Ödestuga, 4 pers

Läge, karta och allmän beskrivning

Västra Finland, Väståboland, Skärgårdshavets nationalpark

Konungsskärs ödestuga finns på Konungsskär i norra delen av Skärgårdshavets samarbetsområdet. I stugan finns även en plats för information och en liten utställning.

Skärgårdshavets nationalparks karta
Skärgårdshavets friluftskarta 1: 100 000
Sjökort D, Konungsskär - Birsskär
koordinater 60°03,9´ 21°35,0´

Utflyktskarta.fi

Konungsskär ödestuga. Bild: Sanna-Mari Rivasto

Utrustning

Gjutjärnskamin

Anmärkningar

Ödestugan ligger på en ö, där det inte finns någon möjlighet att få dricksvatten.

Det är tillåtet att ta med sällskapsdjur in i stugan.

Avfallshantering

Det finns inget avfallskärl vid stugan, så var och en för bort sina egna sopor. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Södra Finlands naturtjänster. Tilläggsinformation: Skärgårdshavets Naturum Blåmusslan, tfn 0205 64 4620.

Senaste uppdatering 2013-10-11
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100