Skanslandet önskar alla besökare välkomna

Under sommaren 2017, från maj till september, trafikerar både JT-Line (www.jt-line.fi, på finska) samt Aavalines (www.aavalines.fi, på finska) med sjöbussar från Salutorget till Skanslandet. JT-lines färja avgår från från Kolera bassängen (samt under högsommaren från Hagnäs) och tar iland vid lotsgårdens brygga på Skanslandet.  Aavalines färja avgår från kajen bredvid Sveaborgsfärjan och tar iland vid Torpedviken på Skanslandet. Vid Salutorget står det Vallisaari på kajen.

Även Skanslandets och Kungsholmens tappställen, torrtoaletter och picknick-bord är tillgängliga för besökare året om, samt utfärdshamnens service, kafé- och guidetjänster under sommaren. Det är tillåtet att ta iland vid utfärdshamnen året om.

På vintern finns inget underhåll på Skanslandet. Stigarna och bryggorna kan vara hala. Alla rör sig på eget ansvar på ön. Märk att det under vintern inte finns service på ön och ingen belysning. I nödfall ring nödnumret 112.

Naturen på Skanslandet är sårbar. Var vänlig och håll dig till rutterna. Innan ditt besök kan du bekanta dig med anvisningarna och reglerna. Hundar är välkomna, men de fyrfotade vännerna ska hållas i koppel.

Karta över Skanslandet (www.retkikartta.fi)

Kom och upplev Skanslandets och Kungsholmens magi. Förtrollas av historien, naturen och de hänförande vyerna över havet och Helsingfors.

  • Aleksanderrundan (3 km) och Kungsholmensrundan (2,5 km) leder en tryggt mellan de vackraste vyerna på öarna och till trivsamma rastplatser. De kan även kombineras för en längre tur. Man tar sig fram på ön längs med utmärkta leder. Det finns skyltar längs lederna.

Bild: Jukka-Pekka Ronkainen

  • Skanslandet kan vara stolta över sin flerhundraåriga krigshistoria. De första fästningarna byggdes på ön på 1600-talet, då Finland var en del av Sveriges rike. Blomstringsperioden för öns fästningar var under den ryska perioden. Byggnadernas vackra avtryck, ikonplatserna, namnbeståndet och bygatan påminner fortfarande om dess tidigare härskare. Under självständighetstiden har Skanslandet använts av försvarsmakten. Forststyrelsen öppnade ön för besökare år 2016. Läs mer om Skanslandets och Kungsholmens historia.

Framme syns Kungsholmen och i bakgrunden kan man se Skanslandet. Bild: Tuomo Häyrinen

  • Kungsholmen fick sitt namn efter Sveriges kung Gustav III. Under Krimkriget i mitten på 1800-talet lät öns nya härskare, Ryssland, befästa ön. På Kungsholmen hördes de första takterna av den ryska revolutionen när revolutionärerna besköt Sveaborg härifrån år 1906. Man kommer från Skanslandet till Kungsholmen längs en vågbrytare. Läs mer om öarnas historia.
  • Naturen på öarna hänför besökarna. Skanslandet är platsen med den mest varierade naturen i hela skärgården i huvudstadsregionen. Läs mer om Skanslandets natur  
  • Vyerna över havet, Sveaborg och Helsingfors är svindlande. Öarna öppnar nya perspektiv på bekanta platser för besökarna.  

Utsikt till Sveaborg. Bild: Outi Mäenpää

Anvisningar för besökare

Rör dig säkert på öarna: läs anvisningarna, reglerna och varningarna för Skanslandet och Kungsholmen. Genom att följa anvisningarna värnar vi tillsammans om besökarnas välbefinnande och om trivseln, den känsliga naturen och fantastiska kulturarvet på öarna.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Skanslandet

Utflyktskarta.fi: Skanslandet