Skanslandet önskar alla besökare välkomna

Under sommaren 2017, från maj till september, trafikerar både JT-Line (www.jt-line.fi, på finska) samt Aavalines (www.aavalines.fi, på finska) med sjöbussar från Salutorget till Skanslandet. JT-lines färja avgår från från Kolera bassängen (samt under högsommaren från Hagnäs) och tar iland vid lotsgårdens brygga på Skanslandet.  Aavalines färja avgår från kajen bredvid Sveaborgsfärjan och tar iland vid Torpedviken på Skanslandet. Vid Salutorget står det Vallisaari på kajen.

Även Skanslandets och Kungsholmens tappställen, torrtoaletter och picknick-bord är tillgängliga för besökare året om, samt utfärdshamnens service, kafé- och guidetjänster under sommaren. Det är tillåtet att ta iland vid utfärdshamnen året om.

På vintern finns inget underhåll på Skanslandet. Stigarna och bryggorna kan vara hala. Alla rör sig på eget ansvar på ön. Märk att det under vintern inte finns service på ön och ingen belysning. I nödfall ring nödnumret 112.

Naturen på Skanslandet är sårbar. Var vänlig och håll dig till rutterna. Innan ditt besök kan du bekanta dig med anvisningarna och reglerna. Hundar är välkomna, men de fyrfotade vännerna ska hållas i koppel.

Karta över Skanslandet (www.retkikartta.fi)

 • Under sommaren 2017, från maj till september, trafikerar både JT-Line (www.jt-line.fi, på finska) samt Aavalines (www.aavalines.fi, på finska) med sjöbussar från Salutorget till Skanslandet. 
 • I utflyktshamnen finns det 48 avgiftsbelagda båtplatser. Priset för ett dagsbesök är 7 euro / 5 h. År 2017 får man övernatta i gästhamnen, priset för övernattning är 15 euro. Det är fritt att ta iland vid gästbryggan utom säsong.
 • Samfundet Ehrensvärd ordnar från maj till september guidningar för allmänheten på Skanslandet.
  • Tidtabeller och priser (www.suomenlinnatours.com)
  • De guidade rundvandringarna startar från Lotshuset i närheten av sjöbussbryggan. De räcker ca 1,5 timmar och biljetter kan köpas från JT-Lines sjöbuss, i Skanslandets kiosk och på sidan tickets.suomenlinnatours.com.
 • Bliss adventure ordnar fatbikeguidningar för allmänheten.
  • En guidad tur startar vid behov även för en person (på finska)
  • Priser (www.blissadventure.fi)
 • Samarbetspartnerna på ön ordnar på beställning guidade turer för grupper samt temaprogram.
 • Caféet: I Torpedovikens gästhamn i Skanslandet finns ett container café från maj till september. Priser och öppettider.
 • På Skanslandet finns det två tappställen (kranar med sötvatten). Tappställenas placering anges på orienteringstavlorna på öarna.
 • På Skanslandet finns flera rastplatser, det vill säga bordgrupper för picknick: En liten rastplats vid dammen på Skanslandet, större rastplatser för grupper i en öppen byggnad 200 meter från Lotshusets huvudbrygga samt en äng bredvid andra batteriet. Det finns stolar och bänkar på rastplatserna så att man äta matsäck där. På gårdsplanen vid Alexanders batteri finns också bänkar. Rastplatsernas placering anges på orienteringstavlorna på öarna. Lederna saknar vinterunderhåll.
 • Torrtoaletter finns i nära anslutning till Skanslandets huvudbrygga, på ängen bredvid andra batteriet, vid Alexandersbatteriet, i Dödsdalen och vid Kungsholmens sandstrand. Besökarna kan även se var de befinner sig på orienteringstavlorna på öarna. Det finns ingen kommunalteknik på öarna.

Torrtoalett finns bl.a. vid Kungsholmens sandstrand. Bild: Jukka-Pekka Ronkainen

Service för rörelsehindrade

 • På ön finns ingen service för rörelsehindrade, såsom tillgängliga toaletter. Torrtoaletten bredvid Lotshusets huvudbrygga kan användas av funktionshindrade med assistent.
 • Man kan ta sig runt ön med barnvagn, men lederna är inte tillgängliga. Terrängen är ojämn och uppförsbackarna branta.

Anvisningar för besökare

Rör dig säkert på öarna: läs anvisningarna, reglerna och varningarna för Skanslandet och Kungsholmen. Genom att följa anvisningarna värnar vi tillsammans om besökarnas välbefinnande och om trivseln, den känsliga naturen och fantastiska kulturarvet på öarna.

Bild: Usov Evgeni

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Skanslandet