Kartor och kummunikationer i Skanslandet

Skanslandet önskar alla besökare välkomna

Under sommaren 2017, från maj till september, trafikerar både JT-Line (www.jt-line.fi, på finska) samt Aavalines (www.aavalines.fi, på finska) med sjöbussar från Salutorget till Skanslandet. JT-lines färja avgår från från Kolera bassängen (samt under högsommaren från Hagnäs) och tar iland vid lotsgårdens brygga på Skanslandet.  Aavalines färja avgår från kajen bredvid Sveaborgsfärjan och tar iland vid Torpedviken på Skanslandet. Vid Salutorget står det Vallisaari på kajen.

Även Skanslandets och Kungsholmens tappställen, torrtoaletter och picknick-bord är tillgängliga för besökare året om, samt utfärdshamnens service, kafé- och guidetjänster under sommaren. Det är tillåtet att ta iland vid utfärdshamnen året om.

På vintern finns inget underhåll på Skanslandet. Stigarna och bryggorna kan vara hala. Alla rör sig på eget ansvar på ön. Märk att det under vintern inte finns service på ön och ingen belysning. I nödfall ring nödnumret 112.

Naturen på Skanslandet är sårbar. Var vänlig och håll dig till rutterna. Innan ditt besök kan du bekanta dig med anvisningarna och reglerna. Hundar är välkomna, men de fyrfotade vännerna ska hållas i koppel.

Karta över Skanslandet (www.retkikartta.fi)

Karta över Skanslandet. © Forststyrelsen 2016

Läge

 • Adress till öarna: Skanslandet och Kungsholmen, 00860 Helsingfors.
  • Google Maps (www.googlemaps.fi)
  • WGS 84 lat: 60.136678 lon: 25.009579

Kommunikationer och kartor

Skanslandet och Kungsholmen ligger i Helsingfors, bredvid Sveaborg 20 minuters båtfärd från Salutorget. Det går en sjöbuss till Skanslandet och därifrån kan du åker till Kungsholmen längs en vågbrytare.  

Avfärd från Skanslandet. Bild: Jukka-Pekka Ronkainen

Med sjöbuss

 • JT-Line trafikerar sträckan mellan Skanslandets huvudbrygga och Salutorget under dagtid mellan maj och september:
  • Dagligen 1.5.-30.9.2017
  • Tidtabeller och priser för sjöbussen (www.jt-line.fi, på finska)
  • JT-Lines sjöbuss till Skanslandet går från Salutorget. På returresan från Skanslandet åker sjöbussen till Salutorget via Artilleriviken på Sveaborg. Om du vill kan du kliva av på Sveaborg och fortsätta senare på rutten från Sveaborg till Salutorget.
  • Det kan vara mycket folk på den sista turen på kvällen från Skanslandet till staden. Alla som kommer till bryggan i tid kommer dock med på turen.
 • JT-Line trafikerar sträckan mellan Hagnäs och Skanslandet 
  • Dagligen 17.6.-13.8.2017 (förutom midsommar 23-24.6.2017)
  • Linjen åker också på ditresan till Sveaborg.
  • Tidtabeller och priser för sjöbussen (www.jt-line.fi, på finska)
 • Aavalines trafikerar mellan Salutorget och Skanslandet

Med båt

 • Skanslandets avgiftsbelagda utflyktshamn ligger i Torpedviken. År 2017 får man övernatta i utflyktshamnen, hamnavgiften är 15 euro.  Avgiften för dagsbesök, dvs högst fem timmar långa besök, är 7 euro. Telefonnumret till utflyktshamnen och Hamnkafét är 040 7551130.
  • Läge: WGS 84 lat: 60.13614 lon: 25.01025
  • Sjökortsserie A och B, Kustkort 18, Hamnkort 191.
  • Leddjupgående: 3 meter.
  • Båtplatser: 48.
  • Förtöjning vid boj och påle.
  • Det är förbjudet att övernatta i hamnen.
 • Paddlare kan stiga i land vid Torpedovikens utflyktshamn eller Skanslandet huvudbrygga och vid de små sandiga vikarna bredvid Lotshuset.
  • Torpedovikens sandstränders läge: WGS 84 lat: 60.13766 lon: 25.00998
  • Lotshusets sandiga viks läge: WGS 84 lat: 60.14021 lon: 25.00720
 • Inom begränsningsområdet i södra delen av Skanslandet är det med risk för straff förbjudet att vistas och att ta i land.

Med taxibåt

 • Små grupper kan beställa en taxibåt.

Kartor

Utflyktskarta.fi: Skanslandet

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Skanslandet