Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kontaktuppgifter 

Förfrågningar om Forststyrelsens utflyktsmål och deras service

Telefon: Forststyrelsens kundtjänstnummer 0205 64 120*
Vi betjänar mån. - fre. kl. 9 - 16.

  • Ifall du vill ha information om något enskilt utflyktsmål hittar du den bästa lokala sakkunskapen i kontaktuppgifterna som nämns i samband med presentationen av utflyktsmålet.
  • Alla naturum och övriga ställen med kundtjänst.

*Samtalets pris då man ringer från en trådanslutning är 8,21c/samtal + 2c/min. Samtal från mobiltelefoner kostar 8,21c/samtal + 14,90c/min. Avgiften startar genast då samtalet kopplats vilket innebär att även då alla kundrådgivare är upptagna kostar det att kopplas till kömeddelandet. Prisen innehåller mvs 24 %.

Beställning av Forststyrelsens produkter

Webbutiken

I Forststyrelsens webbutik på utinaturen.fi finns ett stort sortiment produkter med anknytning till nationalparker och strövområden. Webbutikens försäljningsintäkter används till förmån för nationalparkerna och friluftsområden samt friluftsanordningar.

Webbutikens adress är kauppa.luontoon.fi

Beställning av Forststyrelsens broschyrer samt Forststyrelsens och andras publikationer

Forststyrelsen publicerar bl.a. broschyrer om utflyktsmål samt om utredningar som berör naturskydds- och strövområdenas natur, historia och användning. Publikationerna finns i huvudsak som nätpublikationer, en del även som tryckta och en del endast som tryckta.

Produkter står till buds också vid Forststyrelsens kundtjänstställen, men urvalet varierar vid olika ställen.

Vid postförsändelser tillkommer expeditionskostnader. Mervärdesskatten (10 %) ingår i priserna på publikationerna. Då man beställer större mängder från kundstjänstställen kan det löna sig att göra förfrågningar om rabatt.

Webbtjänsten Utinaturen.fi

Webbtjänsten Utinaturen.fi produceras av Forststyrelsen

Du kan ta kontakt med responsblanketten.

Forststyrelsen, naturtjänster
PB 94 (Fernissagatan 4)
01301 VANDA
Telefon 0205 64 100
Forststyrelsens webbtjänst

Samarbetspartner i webbtjänsten är

Forststyrelsens övriga kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Forststyrelsens kontor och personal finns på webbtjänsten metsa.fi (www.metsa.fi).

Senaste uppdatering 2013-02-19
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100