Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Petola naturum 

Petola naturum ger mångsidig information om de stora rovdjuren (www.suurpedot.fi) i Finland - björnen (Ursus arctos), vargen (Canis lupus), lon (Lynx lynx) och järven (Gulo gulo).

 Petola naturum. Bild: Forststyrelsen/Juha Pääkkönen

Inträde

Fritt inträde. Grupper ombes meddela i förväg om sitt besök. För tematiska guidetjänster debiteras, pris.

Kommunikationer

Med bil

 • Karta över Petolas kommunikationer © Forststyrelsen 2005Till naturumet är det 3,5 km:s avstånd från Kuhmos centrum längs väg 912 mot Suomussalmi

Med allmänna kommunikationer

 • Mellan Kajana och Kuhmo trafikerar bara några bussturer.
 • Tidtabellerna för allmänna kommunikationer (www.matkahuolto.fi)
 • Närmaste järnvägsstation för persontrafik finns i Kajana (101 km).
 • Närmaste flygplats finns i Kajana (107 km).

Med cykel eller fot

 • Från Kuhmo till Petola leder en cykelväg.

Service

Utställingen Rovdjuren i rörelse ger mångsidig information om de stora rovdjuren i Finland. © Leena Härkönen

 • Information om Vänskapens park, Hiidenportti nationalpark, Ule träsk strövområde, Lauttavaara naturskoleskog och Kalevala och Paanajärvi nationalparker  i ryska Karelen. 
 • Palolammen vuokrapirtti hyresstuga (Hiidenportti nationalpark) och Lentua
 • Information om möjligheterna till utfärder och rekreation i Kuhmo i Kajanaland, och i hela Finland.
 • Information om naturskyddet och naturskyddsområdena.
 • Försäljning av Forststyrelsens fiske- och jakttillstånd och snöskoterspårtillstånd.  
 • Produkter till salu: bl.a.
  • produkter med anknytning till rovdjuren
  • kartor, postkort, böcker etc.
  • produkter med Hiidenportti nationalparks, Ule träsk strövområdes och Vänskapens parks logo
 • Gruppguidning
 • Övriga servicer i närheten erbjuder många Wild Taiga -föregag (www.wildtaiga, på finska och engelska), bl.a. Hotel Kalevala (www.hotellikalevala.fi, på finska, engelska och tyska), Kalevalaspirit (www.kalevalaspirit.fi) och Vinterkrigsmuseet.

Evenemang, aktuellt

Utställningen Rovdjuren i rörelse. Bild: Forststyrelsen

Naturturism och service

Utställingen Rovdjuren i rörelse

 • Utställingen Rovdjur i rörelse ger mångsidig information om de stora rovdjuren i Finland.

Auditoriet

 • Auditoriet har 60 sittplatser.
 • Till serien Natur utan gränser hör tre 10-15 minuter långa program:
  • De stora rovdjuren i gränsregionen
  • Vänskapens park
  • Livet i de gamla skogarna
 • Filmer erbjuds på finska, engelska och ryska. Manuskript har vi också på svenska.
 • Vi anordnar olika tematiska föreläsningar, seminarier och andra evenemang.
 • Auditoriet kan också beställas för enskilda arrangemang, pris 25 €/h i öppethållningstider, övriga tider 50 €/h.

Datatek

 • I Petola naturums s.k. datatek finns en samling ingående information om de stora rovdjuren, som lagstiftning, rovdjurbeståndens historia och utveckling, forskning och uppföljning samt en hel del annat.

 • I datateket finns också tematiska böcker och magasin.

Petola naturstig

Petola naturstig. Bild: ForststyrelsenPetola naturstig ger en inblick i stora rovdjurs sinnen och levnadsvanor. Längs den aktiverande stigen kan var och en jämföra hur stora hopp man kan göra jämfört med lons jaktsprång, söka järvens bytesgömmor, kommunicera utan ord som vargar och jämföra sina egna krafter med björnens. Man har också tagit med berättelser om de stora rovdjuren uppkomst från folkdiktningen. Man kan också testa sin egen klyftighet genom att svara på några gåtor om de stora rovdjuren. Längs stigen möter man silhuetter av rovdjur i naturlig storlek och vid de icke-traditionella naturstigstavlorna kan man ta fram kameran: Informationstavlorna längs Petola naturstig är s.k. tintamaresker, tavlor med hål för ansiktet, så att man kan låta fotografera sig vid sidan av ett stort rovdjur.

Den 0,5 km långa rundslingan ingår i Kalevalankangas tjänster i Kuhmo. Petola naturstig tjänar kunder till turistföretag som fungerar i omnejden av naturumet och Kalevalankangas, och lockar besökarna att bekanta sig med rovdjurens sinnen. Lättast bekantar man sig med stigen och dess många olika nivåer på guidade rundturer.

Man kan ta sig fram längs stigen även med rullstol och barnvagn.

Tjänster för skolgrupper

 • För grupper kan Petola naturum anordna många slags naturguidetjänster. Det erbjuds material och miljöer för mångsidig miljöfostran i Petola klassrum eller på närliggande områdena.
 • Vi rekommenderar till exempel naturskoleskog i Lauttavaara eller naturstuga i Lentua.
 • ”Tillbaka till naturen” (Paluu lähteille) -material innehåller mycket avvisningar för miljöfostran för alla åldersgrupper i alla årstider. Materialer på finska, engelska och ryska.
 • Planeringshjälp för läger- och naturskolor också till ryska Karelen.
 • Tilläggsinformation och tjänster för grupper och prislista finner man på lärarnas sidor (på finska).

Tjänster för rörelsehindrade

 • Naturumets utställning är tillgänglig med rullstol.
 • Det ryms flera rullstolar per gång i auditoriet
 • Det finns en inva-wc i byggnaden.

Tilläggsuppgifter om vår tjänsteutfästelse.

Senaste uppdatering 2014-03-17

Öppettider 2014

 

7.1  - 1.5

Guidning för grupper enligt överenskommelse. Andra tider stängt.

 

2.5 - 13.6

mån – fre kl. 9 – 16

 

16.6 - 15.8

varje dag kl. 9 – 17

 
18.8 - 31.10

mån – fre kl. 9 – 16

 

Andra tider enligt överenskommelse.

 

Café är öppet för grupper bara enligt överenskommelse
  
 

Rätten till ändringar förbehålls.

Kontaktuppgifter

Adress
Lentiirantie 342
88900 Kuhmo
Tfn
040 825 6060 
E-post
petola(at)metsa.fi

 

Forststyrelsen ansvarar för naturumets verksamhet.

Andra Webbplatser

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100