Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Limingovikens naturum 

Upplev en fascinerande värld av fåglar året runt vid Limingoviken. Under vår- och höstflytten kan du uppleva en symfoni av kvitter, skrik, kackel och ljudet av vingslag samt en brokig mångfald av former, flygmönster och färger bland hundratusentals fåglar. Finlands finaste fågelvatten kallar på dig.

Bild: Jari Peltomäki

Inträde

Det är avgiftsfritt att bekanta sig med naturumet. Utställningsguidningar är avgiftsbelagda och bör reserveras på förhand. Det är önskvärt att grupper meddelar om sitt besök på förhand. 

Kommunikationer

LimingovikenMed bil                

 • Naturumet i Limingoviken är beläget i Limingo som ligger intill Uleåborg, 5 km från Limingo centrum mot Lumijoki. Skyltar från väg nummer 8.     

Med allmänna kommunikationer

 • Den närmaste flygplatsen är Uleåborgs flygplats cirka 15 kilometer från Uleåborgs centrum mot sydväst (Oulunsalo). Flera flygbolag trafikerar till flygplatsen i fråga. Mera information hittar du på luftfartsverkets webbplats (www.finavia.fi).
 • Den närmaste järnvägsstationen finns i Uleåborg och ligger på 37 kilometers avstånd från Limingoviken. Se rutter och tidtabeller på VR:s webbplats (www.vr.fi).
 • I Limingo finns den närmaste busstationen dit många turer trafikerar, t.ex. turen Uleåborg-Limingo. I Limingo finns fortsatta förbindelser till Brahestad och Lumijoki, vid vars rutt naturcentret ligger. Den närmaste busshållplatsen ligger cirka 500 meter från naturumet. Se tidtabeller på Matkahuoltos webbplats (www.matkahuolto.fi).

Kartor

Köranvisningar hittar du på Limingos guidekarta (www.infokartta.fi, på finska). 

Limingoviken

Service

 • Information, broschyrer och kartor över Limingoviken och näromgivningens natur, leder, service och aktivitetsmöjligheter.  
 • Guidningar ordnas vid behov, grupper ombeds meddela om sin ankomst i förväg. 
 • I naturbutiken kan du köpa naturböcker, kartor, presenter och Limingovikens temaprodukter. 
 • I naturumet fungerar bolaget Finnature Oy som erbjuder programtjänster, kurser i fågelfotografering samt uthyrning av gömslen för fågelskådning. Läs mer på Finnatures webbplats (www.finnature.fi, på engelska).
 • I naturbiblioteket kan du undersöka böcker om naturen och arterna vid Limingoviken. 
 • I naturumet finns Finlands enda centrum för våtmarksutbildning.
 • För barn finns ett eget fågelspel och ett fågelbo där man kan lyssna på sagor
 • I naturumet finns även café, restaurang och inkvartering 
 • I närheten av området finns fågeltorn där man lätt kan observera fåglar
 • I anslutning till naturumet finns en eldplats 
 • Utställningen "Fåglarnas åtta årstider"
 • Information om annan service i området (www.liminka.fi, på finska) 

Evenemang

 • I naturumet ordnas olika varierande utställningar och evenemang under hela året. Läs mer på Limingovikens webbplats (www.liminganlahti.fi, på finska och engelska).

Leder och fågeltorn 

I Limingoviken finns flera fågeltorn och spänger samt andra anordningar, t.ex. eldplatser, för att tjäna besökare. Naturumet med dess omgivning är anpassat för rörelsehindrade och det är möjligt att ha barnvagn med på fågelskådningsutflykten.

Rödspov. Bild: Jari PeltomäkiFågeltornet och observationsplattformen i Virkkula

Det mest populära besöksmålet i Limingoviken.  Från naturumets gård går en spångbelagd stig till fågeltornet och observationsplattformen. Längs den breda spångbelagda stigen som leder till observationsplattformen är det möjligt att ta sig fram såväl med rullstol som med barnvagn. 

Bästa tid för fågelskådning samt specialiteter:
 • från slutet av april till slutet av september
 • medljus mot vattenområdet nästan hela dagen
 • plats med bästa möjligheterna att få syn på rödspov
 • på betesmarken på den östra sidan trivs spovar, snäppor och brushanar
 • stora vattenfågelsamlingar om höstarna tack vare skyddsområdet

Fågeltornet vid Temmesjokisuu, Limingo

Älven Temmesjoki mynnar ut i Limingoviken från sydost. Från parkeringsplatsen vid båthamnen går en spångbelagd stig till fågeltornet. En kort del av den 2 km långa leden går längs en fiskarbyväg. Det lönar sig att ta gummistövlar med på utflykten. Från fågeltornet vid Temmesjoki öppnar sig den bästa utsikten mot hela Limingoviken.

Bästa tid för fågelskådning samt specialiteter:
 • slutet av april till mitten av augusti
 • medljus mot vattenområdet på morgonen
 • gässens kvällsflygningar i slutet av april
 • bra plats för att lyssna till rördrommens läte

Fågeltornet vid Papinkari, Oulunsalo 

I det nordöstra hörnet av Limingoviken. Det lönar sig att utrusta sig med gummistövlar för utflykten. Från fågeltornet vid Papinkari öppnas en utsikt ut över Kylänpäänlahti.

Bästa tid för fågelskådning samt specialiteter:
 • från början av maj till mitten av augusti
 • medljus på morgonen
 • bra plats för observation av skogsarter

Fågeltornet vid Sannanlahti, Lumijoki

På den västra sidan av Limingoviken. Landskapet som öppnar sig från fågeltornet präglas av stora vassruggar och skivliknande sävområden. Lamunkari som ligger mot öster från fågeltornet är ett grunt område där fåglar stannar för att äta och häcka.

Bästa tid för fågelskådning samt specialiteter:

 • från början av maj till slutet av september
 • medljus på kvällen
 • bra ställe för observation av flyttande fåglar om vårarna

Fågeltornet vid Puhkiavanperä, Lumijoki 

I den sydvästra delen av Limingoviken. En spångbelagd stig leder till fågeltornet genom vassruggar och gamla höängar. Mot den norra sidan av tornet öppnar sig Pitkänokkas vassrugg som är grågåsens viktigaste häckningsområde vid viken.

Bästa tid för fågelskådning samt specialiteter: 

 • från början av maj till slutet av september
 • medljus på kvällen
 • bästa möjligheterna för att få syn på rördrom och skäggmes.
 • ett område där många vattenfåglar och vadare stannar för att äta

Utställningen "Fåglarnas åtta årstider"

Utställningen "Fåglarnas åtta årstider" vid naturumet i Limingoviken berättar om årets gång ur fåglarnas perspektiv. Utställningen koncentrerar sig på det stora fågelbeståndet vid Limingoviken, men samtidigt kan man också betrakta fåglarnas liv i allmänhet. Undrar du varför Limingoviken är en så unik plats för fåglar? Var övervintrar fåglarna och hur överlever de fåglar som stannar i Finland vintern? Den upplevelsefulla och funktionella utställningen har svaren på dina frågor. Du hittar också information om fåglarnas sinnen, häckning, flytt och ruggning. Vill du lära dig något nytt eller njuta av fantastiska fotografier och bildpresentationer av fåglar? Utställningen i Limingovikens naturumet är gjord för dig. 

Våtmarkscentret

I Limingovikens naturumet fungerar också Finlands enda Ramsar-våtmarkscentrum. Våtmarkscentrets uppgift är att öka vetskapen om våtmarkers betydelse för naturens mångfald och för människan. Syftet är också att förbättra informationsutbytet mellan experter till exempel vad gäller bästa praxis för upprätthållande och vård av våtmarker.
Vid centret ordnas utbildning och seminarier tillsammans med olika samarbetspartners. Centret koordinerar även evenemang under våtmarksdagen i Finland och upprätthåller en materialbank med publikationer om våtmarker.  
 
Ramsar -områdena i Finland är våtmarkernas pärlor

Limingoviken är ett fågelområde av internationell betydelse (IBA) och ett av Finlands 49 Ramsar-Limingoviken. Bild: Juha Ollilavåtmarksområden. Ramsars våtmarkskonvention (1971) förpliktar nationer att främja skydd av våtmarker och vattenfåglar genom att anlägga naturskyddsområden på vattenområden. Våtmarker är världens mest utrotningshotade livsmiljö.

Ramsarkonventionen har undertecknats av 160 nationer. På jorden finns 1960 stycken Ramsar-områden och de har en sammanlagd areal på 190 miljoner hektar.  I Finland koordineras Ramsarkonventionen  (www.ramsar.org, på engelska) av Forststyrelsen. 

Auditorium och AV-presentationer

Det nya auditoriet har plats för totalt 80 personer. Det finns också tillgång till modern presentationsteknik, ljudåtergivning och videokanon. I auditoriet förevisas en 20 minuter lång multimediapresentation "Livet vid Limingoviken" som berättar om händelser vid fågelvattenområdet under året. Förevisningen är gratis. Multimediaförevisningen visas då auditoriet är ledigt. Det lönar sig för grupper att boka förevisningen på förhand.
 
I konferensutrymmet kan man ordna evenemang för 25 personer. Du har tillgång till videoprojektor, ljudåtergivning och smartboardtavla.  

 • Mera information om utrymmen och priser hittar du på webbplatsen om naturumet i Limingoviken (www.liminganlahti.fi, på finska och engelska)

Fågelboet för barn 

I fågelboet som skapats för de minsta besökarna kan du lyssna på sagor för barn omgiven av mjuka kuddar. I naturumet finns också spel, färgläggningsuppgifter och böcker samt mycket att utforska för de minsta i familjen. 

Gårdsplanen

På gårdsplanen till naturumet i Limingoviken finns parkeringsplatser där man kan lämna sin bil. På gården finns även ett utedass och en eldplats som är utrustad med ved. För skräp finns en återvinningspunkt. Det närmaste fågeltornet ligger på gångavstånd från naturumet. Fågeltornet har nyligen rustats upp och har plats för cirka 40 personer.

Café-, inkvarterings- och restaurangtjänster

I naturumet finns café, beställningsrestaurang, inkvartering samt konferens- och bastuutrymmen. Där kan man bland annat ordna konferenser och möten, julfester, familjefester, bastukvällar och rekreationsdagar.  

Service för skolgrupper

Limingovikens naturumet erbjuder många tjänster för skolgrupper. I närheten av naturumet har man bland annat planerat program för skolelever. I naturumet finns ett undervisningsutrymme för 25 personer, 20 kikare samt fågel- och naturböcker för undervisningsbruk.

Service för rörelsehindrade

 • Rullstolsbundna personer kan nå naturumet längs en ramp.
 • På parkeringsplatsen finns två platser för rörelsehindrade personer.
 • I naturumet finns en inva-wc
 • Fågeltornet vid Virkkula som ligger i närheten av naturumet är tillgängligt med rullstol 
 • I auditoriet finns plats för flera rullstolar. 
 • Utställningsutrymmet är anpassat för rullstolsbundna personer. 
 • I caféet finns plats för ett tjugotal rullstolar på samma gång.
 • Bespisning kan ordnas för grupper på beställning. Specialdieter kan tas i beaktande.

Mer information i vårt tjänsteutfästelse.

          
Senaste uppdatering 2014-04-01

Öppettider 2014

 

1.1. - 31.12.

 

mån–fre kl. 10–18 


lör–sön kl. 10–16

 

Stängt under

 

Juni 20.6 - 22. 6.


julen 24.–26. 12.

 

Rätten till ändringar förbehålls. 

Andra Webbplatser

Kontaktuppgifter

Adress

Limingovikens naturum

Rantakurvi 6
91900 Limingo

Telefon

040 832 1781
E-post

liminganlahti(at)metsa.fi

 

Forststyrelsen ansvarar för naturumets verksamhet.

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100