Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Skärgårdshavets Naturum Blåmusslan 

Blåmusslan bekantar dig med Skärgårdshavets nationalpark samt med skärgårdens natur ovan och under vattenytan.

Skärgårdshavets naturum Blåmusslan Bild: Sanna-Mari Rivasto

Inträde

Det är gratis att bekanta sig med naturum. Det rekommenderas att grupper förhandsanmäler sig. Guidningar bör reserveras på förhand. Gruppguidning är avgiftsbelagd.

KommunikationerBlämusslan

Med bil

 • Från Ekenäs-Salo-vägen (nr 52) vänder man vid Bjärnå mot Kimito (väg nr 183). Man fortsätter längs samma väg genom Kimito mot Dragsfjärd och Dalsbruk. Före Dragsfjärds vägskäl visar en blå vägskylt - Blåmusslans naturum 21 km - till höger mot Kasnäs.
 • Från Paimio-Kimitovägen (nr 181) vänder man i Kimito centrum till höger och kör längs väg 183 till Dragsfjärd och Dalsbruk. Före Dragsfjärds vägskäl visar en blå skylt - Blåmusslans naturum 21 km - till höger mot Kasnäs.
 • Från Dalsbrukshållet kör man 4 km längs Söderlångviksvägen, varefter en vägskylt till vänster för vidare mot Kasnäs.

Allmänna kommunikationer

Det finns dagliga bussturer till Dalsbruk, ca 20 km från Kasnäs, från Åbo, Salo och Helsingfors. Från Dalsbruk till Kasnäs går det däremot under skoldagar endast en tur per dag till slutet av maj. För sommaren 2014 har tidtabeller inte ännu publicerats, men man kan söka dem och andra förbindelser via Matkahuoltos hemsida (www.matkahuolto.fi).

Till Kasnäs kommer man övriga tider med taxi eller sommartid genom att hyra en cykel från Dalsbruks turistinfo (www.visitkimitoon.fi). 

Förbindelsebåten MS Stella kör fyra gånger i veckan (ti, ons, fre, sö) från Dalsbruk till Kasnäs (Hitis ruttområde - östra och västra) till 2.6.2014. För sommar 2014 har tidtabeller inte ännu publicerats. Förbindelsebåtarnas tidtabeller (www.kuljetus-savolainen.fi)

Med båt eller kajak

Skärgårdshavets naturum Blåmusslan finns nära gästhamnen i Kasnäs (www.kasnas.com).  De som kommer paddlande kan ta iland vid sandstranden väster om vågbrytaren.

 • Sjökort serie D
 • Koordinater (WGS-84): 59° 55.2', 22° 24.5

Service

 • Information om och broschyrer över Forststyrelsens produkter och tjänster
 • Information om Skärgårdshavets nationalpark och omnejdens naturobjekt (fågeltorn, naturstigar o.dyl.)
 • Friluftsrådgivning
 • Till salu böcker, affischer, kartor och andra produkter
 • Guidningar för grupper
 • I närheten av Blåmusslans naturum finns butik, hotell, restaurang, badstrand, badhus och gästhamn. Se närmare (www.kasnas.com)

Blåmusslans utställning

Fågelskäret Naturumutställningen bekantar dig med skärgårdens mångformiga natur. På fågelskäret ser du den yttre skärgårdens fåglar, bl.a. havsörnen, vår nationalparks symbolfågel. Utställningen om havsörnen har förnyats 2005. Sagan om Östersjön för dig tvärs genom årtusendena från den senaste istiden fram till nutid. Fisket, som är viktigt i skärgården, förevisas bl.a. med en utställning över fiskemetoder.

Största delen av Skärgårdshavets nationalparks områden ligger under vattenytan. Utställningen ger dig en möjlighet att ”dyka” ner i undervattenvärlden och bekanta dig med bottnens invånare och vegetationen på olika djup. Allra djupast finner du vrakfynd och marinarkeologisk forskning.

I brackvattenakvariet kan man följa med kustens fiskars, skaldjurs och snäckornas liv. Bilderna i Snäckan berättar om sjörået och andra gamla sägner och legender. Man kan även köpa snäckans historier med sig hem.

Auditorium och AV-föreställningar

 • I naturumauditoriet finns det 48 sittplatser.
 • Föreställningar till påseende:
  • Istidens barn, DVD om skärgården 12 min, språkalternativ: finska, svenska, engelska.
  • Den märkliga Östersjön, DVD program för lågstadieelever, språkalternativ: finska, svenska, engelska.
  • Forststyrelsen till havs, DVD program, 14 min, språkalternativ: finska, svenska, engelska.
  • Gråsälen, DVD, 15 min, språkalternativ: finska, svenska, engelska.
 • Naturumpersonalen sätter igång föreställningarna på begäran. Du kan även i förhand reservera en föreställning åt din grupp. Föreställningarna är gratis.
 • Auditoriet kan hyras för t.ex. konferensbruk.

Barnens pysselhörna

För barnen finns det ubåten Mytilus och ett litet rum i övre våningen. Genom Mytilus kan man klättra upp till loftet, där pysselhörna finns.

Studieutrymme

Grundligare information om natur och miljö får man i Blåmusslans handbibliotek, där det finns böcker, tidskrifter och herbarier.

Den geologiska naturstigen

På naturumgårdsplanen finns det en geologisk utställning samt en därtill hörande 700 m lång naturstig. Stigen gör en tidsresa 2300 miljoner år bakåt i tiden och kommer via den senaste istiden tillbaka till våra dagar. I vår skärgård kan man se Finlands längsta geologiska historia.

Service för skolgrupper

Service för rörelsehindrade

 • Man kan röra sig med rullstol i nedre våningens utställning utan assistent. Det enda som kan vålla svårigheter är att komma till den del som skildrar livet i vattnet, ifall rullstolen är utrustad med stora batterier.
 • I auditoriet kan det vid behov ordnas utrymme för 5 - 6 rullstolar samtidigt genom att avlägsna den bakersta bänkraden. Servicen bör beställas på förhand.
 • Det finns en inva-wc i byggnaden.

Tilläggsinformation om vår tjänsteutfästelse

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/blamusslan

Senaste uppdatering 2014-04-01

 

Öppettider år 2014

 

14.2.-27.4. tis-fre kl 10-15, lör kl 10-16


28.4.-15.6. mån-lör kl 10-16


16.6.-11.8. dagligen kl 10-17


12.8.-28.9. mån-lör kl 10-16


28.9.-1.11. tis-fre kl 10-15, lör kl 10-16

 

Andra tider enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter

 

Besöksadress

Skärgårdshavets naturum Blåmusslan, Havsparksvägen, 25930 Kasnäs (Kimitoön) 


Postadress

Skärgårdshavets naturum Blåmusslan, 25930 Kasnäs (Kimitoön)


Telefon

0205 64 4620


E-post

blamusslan(at)metsa.fi

 

Forststyrelsen ansvarar för kundtjänstens verksamhet.

 

Evenemang i Blåmusslan

  

 

Tiina Höllis målningar Planktons Plastic Bits 2.4.-28.4.2014

 

Sagostunder för barn under sommarfredagar.

 

På djupet – Guidningar i naturum Blåmusslan på sommarfredagar.

 

 

Andra Webbplatser

Närliggande utflyktsmål

Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100