• Information om naturen och utflyktsmöjligheterna i Kalajoki, Rahja skärgård och Bottenvikens nationalpark.
  • Försäljning av böcker, postrar, kartor, gåvor och temaprodukter från Bottenvikens nationalpark i Kratti Puoji-Shop (www.fememare.fi).
  • Konferensutrymmet Merimaisema för 25 personer. Bokning: Kalajoki keskusvaraamo (www.kalajokikeskusvaraamo.fi)
  • Cafétjänster och den närmaste restaurangen finns i badhotellet Sani (www.kalajokiresort.fi). Från naturumet finns en täckt gång till inomhusbadet.
  • Guidningar för grupper, reservera på förhand. Läs mer.

Bild Kimmo Rampanen/Vastavalo
Service för rörelsehindrade

  • Naturumets utställning i de olika våningarna är tillgänglig även med rullstol. I anknytning till utställningen finns en hiss.
  • Invalidtoalett finns i badhotell Sanis ingångsvåning. Man kommer till inomhusbadet och restaurangen via en täckt gång.