Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Säkerhetsaspekter 

Bild: Janne JärvenpääDet händer sällan allvarligare tillbud i samband med friluftsliv. I många fall tänker inte vandrarna ens på förhand att det ens kunde hända dem någonting, då det ju aldrig hänt något förut!

Det är all orsak att inte lära sig säkerhetsaspekterna genom försök och misstag dvs. vid en verklig farlig situation ute i terrängen. För att behärska säkerhetsaspekterna bör du ofta öva och studera dem.

Förutse och undvik risker

Du bör på förhand lära dig att bedöma de eventuella risker som kan uppstå under den planerade turen, så att du inte utsätts för farliga situationer under turen. Du bör behärska många olika friluftsfärdigheter, såsom att orientera, göra upp eld, korsa ett vattendrag, ge första hjälpen och bygga ett skydd t.ex. en nödbivack. Du bör även ta med nödvändig säkerhetsutrustning samt reservproviant och -dryck.

Var beredd på det värsta. Överskatta inte din kondition. Ta med dig tillräckligt med varma kläder, proviant och dricksvatten samt kompass och en tillräckligt noggrann karta, t.ex. friluftskarta, eller terrängkarta eller en utskrift från Utflyktskarta.fi samt första hjälpen-utrustning (pdf, 19 kb). Sköt om din hygien, så att du inte blir sjuk eller får otrevliga skavsår speciellt på fötterna och i ljumsken.

Handla lugnt och med eftertanke i farliga situationer

Trots planering och minimering av risker kan du någon gång råka ut för missöden på turen. Om du hamnar i en farlig situation eller i en olycka, bör du snabbt kunna göra en bedömning av situationen och därefter handla lugnt och med eftertanke. I sådana situationer har du nytta av att du kan ge första hjälpen, kalla på hjälp, klara av överraskande vädersituationer, rädda en människa som gått ner sig i svaga isar osv.

Skenbar trygghet

Mobiltelefon, GPS-mottagare och överdriven tillit till din egen förmåga att klara av situationer kan leda till fel slags trygghetskänsla, som då du drabbas av dåligt väder, då GPS-batterierna tagit slut och mobiltelefonnätets täckning är noll, är synnerligen falsk. Det säkraste är att du lär dig att alltid komma till rätta på egen hand och komma ihåg att det inte lönar sig att försöka kämpa mot naturkrafterna.

Läs mer

Senaste uppdatering 2014-04-16
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100