Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Miljötips för vandrare 

För bort dina sopor från terrängen. Bild: Martti SirolaVill du koppla av i naturen utan störande faktorer: skräp, slitage i terrängen eller buller? Vill du att även kommande generationer ska ha samma möjligheter att idka friluftsliv och vistas i naturen som du har? Du kan med dina egna val direkt inverka på hur mycket eller hur litet du belastar och påverkar miljön. Det har betydelse även vid anskaffning av friluftsutrustning.

På dessa sidor får du information om friluftslivets negativa inverkan på miljön och hälsan samt tips, hur du kan reducera den. Även ett litet steg i taget hjälper till att spara miljön. Det steget kan du ta till exempel då du planerar och förbereder följande tur:

  • Hurdant är ett bra utflyktsmål?
  • Hur kommer du till utflyktsmålet?
  • Vad tar du med för utrustning? Var skaffar du den?
  • Hurdan matsäck tar du med?
  • Hur paketerar du den?

Läs mer

Senaste uppdatering 2011-04-28
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100