Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Friluftslänkar 

Allemansrätten

Vad är allemansrätten? (www.ymparisto.fi)

Innehåller noggrannare uppgifter om följande teman: röra sig i naturen, vistas i naturen, ta för sig av naturens håvor, göra upp eld, hålla hund och katt, köra utanför allmänna vägar, färdas och vistas på vattenpmråden, fritidsfiske, jakt, allemansrätten i Finland och övriga EU-länder, miljöförvaltningens uppgifter i samband med rekreation och naturturism.

Allemansrätten i Sverige (www.naturvardsverket.se)
Lagen om friluftslivet i Norge (www.lovdata.no) - innehåller bl.a. allemansrätten

Vädret och miljöns tillstånd

Meteorologiska institutet (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
Foreca (www.foreca.se)
Väder, HS.fi (www.hs.fi, på finska)
Varningar och säkerhet (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
Vägvädersituationen (www.liikennevirasto.fi)
Istjockleken i våra vatten (www.ymparisto.fi)
Östersjös isläget, ytvattnets temperatur och algsituationen (www.itameriportaali.fi)
Luftkvalitet (www.hsy.fi)
Polleninformation (www.siitepoly.fi)
Solens uppgång och nedgång (almanakka.helsinki.fi) - Helsingfors, Uleåborg och Utsjoki
Solens uppgång och nedgång samt skymningstimmar (www.gaisma.com, på engelska) - Lokala uppgifter om Finland och övriga världen
Konventeringen av vädervariabler (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
Diagram för hur kylan ökar med vinden (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
Norrskensprognos och norrskenskarta över Europa (www.gedds.alaska.edu/AuroraForecast, på engelska) 
Allvarliga världsomfattande väderfenomen (severe.worldweather.wmo.int, på engelska)

Anvisningar

Nödcentralsverket (www.112.fi)
Sjösäker paddling (www.melontajasoutuliitto.fi, på finska)
Paddlingsguide - (melonta.wasalab.com, på finska)
Kajakpaddling (swe.kayakpaddling.net)
Förnuftigt på sjön (www.viisaastivesilla.fi, på finska)
Skydda dig mot blixten (ilmatieteenlaitos.fi, på finska)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (www.spek.fi)

Kartor

Lantmäteriverkets kartplats (kansalaisen.karttapaikka.fi)
Karttakeskus (www.karttakeskus.fi, på finska)
Bilistens vägkarta (alk.tiehallinto.fi)
STN Supertravel (www.supertravelnet.com)
Karttaikkuna (www.mapline.fi , på finska)
Google Maps - Kartor (maps.google.com)
Sjökort (portal.fma.fi)
Kajanalands friluftskarta (www.kainuu.fi, på finska)

Vandrarens kommunikationsmedel

Hörbarhet för TeliaSoneras gsm (www.sonera.fi, på finska)
Hörbarhet för Elisas gsm (www.elisa.fi, på finska)
Hörbarhet för DNA Finlands gsm (www.dna.fi, på finska)
Finlands permanenta GPS-nät (www.fgi.fi, på finska)

Almänna kommunikationer

VR:s tidtabeller (www.vr.fi)
Matkahuoltos tidtabeller (www.matkahuolto.fi)
Expressbussarnas tidtabeller (www.expressbus.com, på finska och på engelska)
Finnairs tidtabeller (www.finnair.com)
Skärgårdshavets förbindelsefartygstrafik samt rutter och tidtabeller (www.ely-keskus.fi)
Resa.fi:s tidtabeller (www.matka.fi)

Rekreationsområdesföreningar

Hämeen virkistysalueyhdistys ry (www.hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska och engelska)
Päijänteen virkistysalueyhdistys ry (www.paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska)
Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry  (www.pirkanmaanvirkistysalueyhdistys.fi)
Saimaan virkistysalueyhdistys ry (www.esavo.fi)
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry - Föreningen Nylands friluftsområden rf (www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi)

Friluftsorganisationer i Finland

Suomen Latu (www.suomenlatu.fi, på finska)
Suomen Kiipeilyliitto (www.climbing.fi, på finska) 
Finlands Paddling och Roddförbund (www.melontajasoutuliitto.fi, på finska)
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter (www.scout.fi)

Friluftsliv i övriga Norden

Sverige

Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se)
Utsidan (www.utsidan.se) - Stor svensk friluftsportal
Svenska Turistföreningen (www.svenskaturistforeningen.se)
Friluftsfrämjandet (www.friluftsframjandet.se)
Svenska Scoutförbundet (www.ssf.scout.se)
Maltes svenska vandringslänkar (hem.spray.se) -Länkar till vandringsleder och friluftsrelaterade webbsidor i Sverige
Tranevings Friluftssida (www.traneving.se) -Vandringsleder i Sverige
Norrbottensfjällen (www.lansstyrelsen.se) - Information till fjällvandraren

Norge

Statskog (Norge) (www.statskog.no, på norska) - Norges forststyrelse
Den Norske Turistforening (www.turistforeningen.no, på norska)
Naturtips.no (naturtips.no) - Norsk friluftsportal
Fjellforum (www.fjellforum.net, på norska)
FNF (www.fnf-nett.no) - Norskt forum för natur och friluftsliv

Danmark

Naturnet.dk (www.naturstyrelsen.dk, på danska) - Danska naturstyrelsen
Ud i naturen - Natursstyrelsen (www.naturstyrelsen.dk, på danska)
Friluftsrådet (www.friluftsraadet.dk, på danska) - Danska friluftsrådet

Island

The Iceland Touring Association (www.fi.is, på engelska) - Isländsk turistförening
Útivist (www.utivist.is, på engelska) - Isländsk friluftsorganisation

Friluftsliv i övriga världen

Vandrarens webbsida (hem1.passagen.se) - Information från många Europeiska länder
Natural England (www.naturenet.net, på engelska) - Information om Englands friluftsområden
European Ramblers Assosiation (www.era-ewv-ferp.com, på engelska) - Långa vandringsleder i Europa
Great Outdoor Recreation Pages GORP (www.gorp.com, på engelska) - Informationskälla för den som rör sig i naturen

Friluftsforum

Backpacking.net (www.backpacking.net, på engelska)
Backpacker.com (www.backpacker.com, på engelska)
Fjellforum (www.fjellforum.net, på norska)
Melonta (groups.google.com, på finska) - Paddlingsforum på finska
Outdoorsmagic (www.outdoorsmagic.com, på engelska)
Relaa.com (www.relaa.com) - Friluftsforum på finska
Retkeilyfoorumi (groups.google.com, på finska) - Friluftsforum på finska
Vaellusnet (www.vaellusnet.com, på finska) - Friluftsforum på finska
Vaellusturinat (www.vaellusnet.com, på finska) - Friluftsforum på finska
Utsidan (www.utsidan.se) - Friluftsforum på svenska

Lagstiftning

Statens författningsdata Finlex (www.finlex.fi)

Övriga nätsidor

Biomi.org (www.biomi.org, på finska och engelska) Privat webbsida om biologi.
Den virtuella floran (linnaeus.nrm.se)
Fakta om skärgården och virtuella äventyr i skärgården (www.wakkanet.fi, på finska)
Finlands fyrsällskap - Sidor om fyrar (www.majakkaseura.fi)
Finlands nordiska natur (www.oulu.fi, på finska och engelska)
Från farlederna (www.helsinki.fi, på finska) - Finlands historiska sjömärken och lotsställen
geologia.fi (www.geologia.fi)
Ikkuna Suomen luontoon (www.ikkunasuomenluontoon.fi, på finska) - Suomen luonnonsuojeluliittos forum för naturentusiaster.
Lapplands turistportal (www.laplandfinland.com, på finska och engelska) - Mångsidig information om Lappland och Lapplands turistservice
Webbutställningen Man seglade på den blå Saimen (www.riihisaari.info, på finska) - Sidor som presenterar båttrafikens historia på insjöarna.
mSki-spårkarttjänst (ski.wmdata.fi, på finska)
Muinaispolut (Fornstigar) (www.muinaispolut.fi, på finska) - på Museiverkets webbsidor presenteras på finska lämpliga stigar för utflykter. Längs stigarna finns fornminnen samt natur- och kulturarvsobjekt.
NatureGate (www.luontoportti.com) -Finlands natur och arter
Norra Finlands ödestugor (Pohjois-Suomen autiotuvat) (koti.kainuu.com, på finska)
Norra Karelens vandringsleder (www.vaellus.info, på finska och engelska)
Patikka.net (www.patikka.net, på finska) - Erfarenheter från friluftsliv, fotografering och stugor i Lappland
Pinkka (www.helsinki.fi, på finska) - nätbaserad studieomgiving som stöd vid identifiering av organismer och habitat
Stundars virtuella tidsresa (stundars.img.fi)
Suomi kaikille (www.suomikaikille.fi - Funktionshindrad turism
Till sjöss i Norra Savolax (www.ymparisto.fi, på finska)
Uppgifter om Finska vikens och Skärgårdshavets vrak (www.hylyt.net, på finska)
Vaellus ja retkeily (www.vaell.us, på finska) - Privata webbsidor, mycket information om friluftsliv, samt diskussionsforum.
Webbfloran (www.webbfloran.fi)
Ålands virtuella naturum (www.naturum.ax) - Information om den åländska naturen och tips på besöksmål.
Östersjöportalen (www.itameriportaali.fi)

Nya länkar

Föreslå nya länkar med responsblanketten.

Senaste uppdatering 2014-03-12
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100