Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Dricksvatten 

Ytvatten bör alltid kokas innan det används som dricksvatten. Bild: Juha HietalaVätskebehovet under turer

På turer bör man ha tillgång till vatten i tillräcklig mängd. En vuxen person behöver ca 2,5 liter vatten per dygn. Av detta får vi vanligen 1 liter med maten, resten 1,5 liter intar vi i form av olika drycker. Varmt väder och ansträngande fysisk aktivitet ökar vätskebehovet. Under en tur kan vätskebehovet uppgå till 3 liter per dygn.

Under vintern behöver man minst en liter varm dryck per dygn. Att dricka kalla drycker förbrukar energi och kyler ner kroppen.

Vatten med på korta utflykter

Under korta dagsutflykter bär man vanligen vattnet i en dricksflaska eller en termos. Tvätta kärlet innan du häller en dryck i det, så att inte eventuella bakterier kommer åt att föröka sig. Dricksvattnet förvaras bäst svalt och mörkt. Vattnet i ett kärl är drickbart i 3 - 5 dygn.

Att dricka ytvatten

På längre turer kan man på grund av vikten inte ta med sig vatten för hela tiden utan man måste få påfyllning under turen. Man kan få rent dricksvatten från brunnar eller källor men även ytvatten kan användas. Det finns alltid en risk då man som dricksvatten använder ytvatten från sjöar, älvar eller bäckar. Den största sannolikheten att få långvariga magåkommor är i det fall att vattnet förorenats av avföring. Avföringen kan spridas av människor och jämnvarma djur, förutom däggdjur även fåglar. Rikliga regn kan förorsaka att sjukdomsalstrare sköljs mera ut i vattendragen än under torrare tider. På vintern förekommer det färre sjukdomsalstrande mikrober än under andra årstider.

Ett säkert sätt att rena vatten i terrängen är enligt Ari Hörmans doktorsavhandling att koka upp det några minuter så att mikroberna dör. De filter som är avsedda för friluftsbruk renar enligt doktorsavhandlingen inte dricksvattnet lika effektivt som att koka det.

Man bör aldrig dricka vatten som innehåller blågröna alger ens som kokt.

Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. Observera dock att det i Södra Finland och i närheten av bosättning kan finnas källor vars vatten inte är drickbart.

Yt- och grundvattnets kvalitet

Miljömyndigheterna följer med yt- och grundvattnets kvalitet runt om i landet. Du kan kontrollera vattenkvaliteten i vattendragen för det aktuella friluftsområdet på särskilda vattenkvalitetskartor. De ger en fingervisning om det är tryggt att dricka vattnet i området utan att först koka det. Under heta somrar är vattenkvaliteten ofta sämre än under den kalla årstiden. Dessutom uppvisar olika personer stora skillnader i benägenheten att bli sjuk av dåligt vatten.

Diska kärlen och tvätta dig själv på torra land

Även små mängder näring påverkar vattenekosystemets funktion, då vattenvolymerna är små. Du ska alltså inte i onödan belasta utflyktsmålets näringsbalans genom att diska eller tvätta dig direkt i vattendragen. Ta i stället vatten i ett fat eller i ett annat kärl och låt det sugas upp i jorden efter disken eller tvätten. På detta sätt förhindrar du att näringsämnena rinner direkt ut i vattendraget. Låt bli att diska eller tvätta dig på brunnslock och låt inte heller tvätt- eller diskvatten sugas upp i jorden nära en brunn. På detta sätt förhindrar du att brunnens vattenkvalitet försämras.

Vandrarens vattentips

  • Ta med dig dricksvatten i en flaska på dagsutflykten.
  • Ta på förhand reda på var du kan få drickbart vatten under turen. Webbsidorna Utinaturen.fi presenterar utflyktsmål, och på deras servicesidor får du upplysningar om dricksvatten. Det kan också löna sig att se efter om det finns källor inritade på utflyktsmålets frilufts- eller terrängkarta. Du kan även studera vattenkvalitetskartorna på miljöförvaltningens nätsidor.
  • Om det på området finns en brunn för allmänt bruk och vars vattenkvalitet undersökts använd den. I närheten av brunnen bör finnas ett resultat av vattenanalysen.
  • Använd källvatten hellre än ytvatten, även om ingen vattenanalys gjorts.
  • Drick inte sådant vatten, som luktar eller smakar underligt.  
  • Om du är osäker på vattnets kvalitet bör du först koka upp det några minuter så att möjliga mikrober i vattnet dör.
  • Använd inte vatten med blågröna alger till dricksvatten eller ens som kokt till matlagning.
  • På vintern kan det vara bra att leta efter rinnande vatten i bäckar och strömställen. Ofta är man dock tvungen att smälta snö och is och därefter koka det. Vattnet som bildas är drickbart trots att det saknas många viktiga spårämnen, som finns grundvattnet. Se till att du tar snö eller is från ett så rent ställe som möjligt i terrängen.
  • Användning av naturvatten som dricksvatten sker på eget ansvar.

Läs mer

Senaste uppdatering 2014-04-15
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100