Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Allemansrätt och -skyldigheter 

Hjortronplockare. Bild: Erkki TuovinenDen traditionella allemansrätten som tillämpas i vårt land ger oss utomordentliga möjligheter att röra oss ute i skog och mark och på våra otaliga vattendrag för att söka rekreation och avkoppling.

Med allemansrätten förstås var och ens rätt att vistas i naturen oberoende av vem som äger eller förvaltar området ifråga. Vistelse i naturen inom de gränser allemansrätten utstakar, kräver alltså inte markägarens tillstånd, och det kostar heller ingenting. Läs mer om allemansrätten på naturskyddsområden.

Då man utnyttjar allemansrätten får man inte orsaka markägaren, markanvändningen eller naturen mer än smärre olägenheter.

Med allemansrätten får du

 • Pimpelfiska hör till allemansrätten.Bild: Jari Kostetröra dig till fots, åka skidor och cykla i naturen, såsom i skogar, på naturängar och på vattendrag och sjöar,
 • rida,
 • tillfälligt vistas och övernatta på sådana områden där det är tillåtet att röra sig,
 • plocka vilda bär, svampar och icke-fridlysta växter,
 • meta och pilka,
 • idka båtliv, simma och tvätta dig i sjöar och vattendrag samt färdas på isen,

Med allemansätten får du inte

 • orsaka olägenheter för markägarens markanvändning,
 • röra dig på gårdsplane, planteringar och odlade åkrar,
 • fälla eller skada levande träd,
 • ta torra eller kullfallna träd,
 • ta mossor eller lavar,
 • göra upp öppen eld på annans mark,
 • störa hemfriden exempelvis genom att slå läger alltför nära en bostad eller genom att föra oväsen,
 • skräpa ned i naturen,
 • köra ett motorfordon i terrängen,
 • störa eller skada fågelbon och fågelungar,
 • störa djur, och
 • fiska och jaga utan vederbörliga tillstånd.
 • att låta hunden springa utan koppel på allmän badstrand, lekpark eller -område för barn, preparerat skidspår eller idrottsanläggning
 • att ha hunden utan koppel i tätort, på en motionsslinga eller på annans mark
 • att låta hunden röra sig (inte ens på din egen mark) utan koppel under tiden 1.3 - 19.8

Tilläggsuppgifter

Senaste uppdatering 2013-09-24
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100