Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Friluftslivets oemotståndliga charm 

Friluftsliv är framför allt ett sinnesstämning. I friluftsaktiviteterna förenas motionens fysiska ansträngning med den andliga stimulans naturupplevelserna skänker. En aldrig så kort utflykt blir en uppiggande erfarenhet fylld av upplevelser, bara du ger dig i väg med öppet sinne.

Varje årstid är lämplig för friluftsliv

Bild: Tea KarvinenFinlands natur bjuder på oändliga möjligheter till friluftsliv året om. De olika årstiderna ger friluftslivet sina egna fascinerande särdrag. Sommarens och höstens fotvandringar blir skidfärder på vintern, och på vårvintern lockar de skinande vita snövidderna tusentals friluftsmänniskor ut i naturen. På våren, då snön smälter bort, kommer cyklisterna ut på vägarna, och så snart isarna gått, börjar kanotsäsongen.

Allemansrätten ger var och en möjlighet till friluftsliv i Finlands natur. I vårt glest befolkade land finns det ännu gott om plats för olika former av friluftsliv.

Det går att idka friluftsliv nästan överallt

Mången gång går friluftsfolket över ån efter vatten i stället för att göra turer i närterrängen. Finlands 37 nationalparker och en stor mängd andra intressanta friluftsområden och vandringsleder är inom räckhåll för varje friluftsmänniska. Man kan naturligtvis även göra utflykter till andra områden. I städerna kan man gå ut på picknick i parkerna, och på sommarstället kan man göra en utflykt t.ex. till någon närbelägen skogstjärn.

Senaste uppdatering 2013-06-13
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100