Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Ödemarksvandring 

Bild: Pertti HeinonenDen mest krävande och kanske mest givande friluftsformen är ödemarksvandringen, som beroende på förhållandena lämpar sig endast för mera erfarna vandrare. Ödemarksvandringen skiljer sig från dagsutflykterna framför allt i att man bär på mycket mera utrustning. Med sig har man mera mat samt bl.a. övernattnings- och matlagningsutrustning. Avstånden är ofta också mycket längre och terrängen kan ställvis vara mycket svårframkomlig.

Man kan göra ödemarksvandringar antingen längs markerade friluftsleder eller längs egna rutter med hjälp av en karta och en kompass. I allmänhet övernattar man i ett tält, ett skärmskydd eller en ödestuga.

Ödemarksvandringens svårighetsgrad kan variera kraftigt. Ifall man om sommaren deltar i en guidad vandringstur eller vandrar längs en vandringsled och stöder sig på ödestugorna, behöver man inte särskilt mycket friluftsfärdigheter. Om man om vintern gör en färd med tält i kalfjällen och man överraskas av en snöstorm ställs det stora krav på omdömesförmåga, friluftsfärdigheter och utrustning.

Man kan göra ödemarksvandringar året runt. På sommaren kan man göra ödemarksvandringar gående, roende eller paddlande och på vintern skidande eller med snöskor.

Ta vara på din säkerhet

Innan man ger sig av på en ödemarksvandring lönar det sig att reda ut hurdana säkerhetsrisker det kan förekomma samt göra upp en plan för hur riskerna kan minimeras eller förebyggas. Riskerna varierar efter egna färdigheter, väderförhållanden, terräng och på vilket sätt man rör sig.

  • Ge dig aldrig ensam iväg på ödemarksvandring, speciellt till fjällena. Ifall det händer en olycka kanske du inte får hjälp tillräckligt fort. Det finns många ställen, där man inte får kontakt med mobiltelefon.
  • Bered dig alltid på det värsta.
  • Ge en färdanmälan till någon bekant eller lämna den t.ex. i ett sådant inkvarteringsföretag som du passerar då du återvänder.
  • Överskatta aldrig din förmåga. Vila och ät före total utmattning.
  • Lär dig vildmarksfärdigheter och skaffa dig tillräckliga orienteringsfärdigheter.

Utrustning

För ödemarksvandringar lönar det sig att göra olika utrustningslistor för olika årstider. Modellistor kan man få från friluftsguider och webbsidor. Efter färden är det nyttigt att göra anteckningar ifall någonting i utrustning fattades eller var någonting onödigt. Förstahjälps- och övrig utrustning som har med säkerhet att göra bör man ändå inte lämna bort. Även om provianten lönar det sig att göra anteckningar med tanke på nästa färd.

Läs mer

Skaffa information om området

Det är bra att på förhand skaffa information om lämpliga områden för ödemarksvandringar, så att du vet hurdan utrustning och färdigheter du behöver.

  • Finns det friluftsleder, broar, ödestugor eller snöskoterrutter på området? Är det sannolikt att man inte ryms i ödestugorna?
  • Hurudan är områdets terräng och dess framkomlighet? Finns det svåra vad eller andra vattenhinder? Får man lätt skydd vid behov? Hurudana väderförhållanden har man att vänta sig?
  • Var finner man rent dricksvatten?

Inom webbtjänsten utinaturen.fi finner du information om alla presenterade områdens leder. Områden som lämpar sig för ödemarksvandring kan du söka med sökblanketten.

Senaste uppdatering 2014-04-15
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100