Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Naturobservationer 

Man kan även njuta av närnaturen

Bild: Markus SirkkaMan behöver inte nödvändigtvis någon speciell utrustning, kunskap eller speciella redskap för att göra naturobserverationer. Man kan njuta av naturen med alla sina sinnen alltid då man idkar friluftsliv. Förutom att titta på landskapet och dess detaljer är naturen full av ljud allt från åskans muller och fåglarnas sång till enskilda lövs prassel och grenars knak. Naturens bär omfattar sötma som i smultron och surhet som i tranbär. Häggens bedövande doft kan man inte passera utan förundran, och jämna klippor som är som slipade med sandpapper är man bara tvungen att röra vid.

Friluftsliv ger nya upplevelser

Man kan alltså och bör t.o.m. observera naturen alltid då man rör sig i den. Varje gång kan man finna något nytt att förundra sig över. T.ex. då man rör sig med små barn är även en kort runda tillräcklig för att förundra sig över naturens detaljer. Inte heller en begynnande naturentusiast behöver söka speciella objekt för att göra observationer i naturen. Däremot väljer ofta de som är väl insatta i sitt specialintresse naturobjekt lämpliga biotoper. T.ex. många fågelskådare besöker kända fågelvåtmarker eller fågelsjöar, i samband med vilka det har byggts observationstorn, för att fåglarna inte skall störas av att man rör sig på området.

Tag emot utmaningen

Du kan också sätta dig in i något speciellt tema för att iakttaga naturen. T.ex. artdefinitionsböcker hjälper att fördjupa dina kunskaper. Då man vill lära sig känna igen växtarter kommer man långt med hjälp av endast en flora. Vissaa detaljer, såsom bladens hår, är så små, att man kan behöva ett förstoringsglas eller lupp för att skilja dem åt. Då man vill lära sig känna igen fåglar hjälper en fågelbok en på traven, men många av de bevingade är så långt borta att man behöver en kikare. Passionerade fågelskådare har även en tubkikare. Sjungande fåglar kan man också känna igen på ljudet, och för detta finns det goda inspelningar till salu. Däggdjur får man sällan syn på, men speciellt under vintriga skidturer är snötäcket fullt av deras spår. Då har man hjälp av en snöspårguide. På sommaren är naturen full av insekter och många andra slags små kryp. En guidebok med färgbilder kan vara en tillgång när man försöker identifiera dem, men ofta kräver artbestämning en djupare kunskap om artgrupperna ifråga. Man kan även ha stenar kan som hobby. Även om Finlands berggrund oftast består av granit, kan man då och då få syn på någon annan stenart. För att känna igen stenar finns det också egna identifieringsböcker med färgbilder.

På naturens villkor

Oberoende om du sysslar med att observera och identifiera arter eller att titta på utsikter eller att smaka på bär måste du komma ihåg reglerna för naturskyddsområdenas då du rör dig på dem. För övrigt gäller allemansrätten (www.miljo.fi), och en ansvarsfull naturentusiast undviker på allt sätt att störa naturen.

Att göra observationer i naturen på andra webbsidor

Senaste uppdatering 2014-04-16
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100