Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Promenad 

På utflykt i nationalpark. Bild: Pertti HeinonenVar och en kan göra en kort naturutflykt och njuta av den friska luften, landskapsvyerna och sina vänners sällskap. Till skogspromenaden hör även en dos äventyr, eftersom man aldrig kan veta vad som dyker upp bakom följande kulle eller krök. Utflyktens höjdpunkt är ofta matpauserna t.ex. vid en eldplats eller någon annan naturskön plats.

Då man går längs en välmarkerad led eller naturstig kan vem som helst röra sig tryggt utan fara att gå vilse. För det behöver man ingen specialutrustning eller någon orienterings- och friluftsfärdighet. Det finns leder av olika längd och svårighetsgrad. En familj med barnvagn kan välja en väl grundad och jämn led, som även är tillgänglig för rörelsehindrade. Vuxna med bra kondition kan däremot välja en längre led med större höjdskillnader.

Ifall man på sin skogspromenad har för avsikt att övernatta i terrängen, är det fråga om en ödemarksvandring, som redan kräver orienterings- och friluftsfärdigheter samt god utrustning.

Ha omtanke om din säkerhet

En kort skogspromenad för sällan med sig några större säkerhetsrisker. De mest sannolika är skavsår orsakade av skorna, halkningar och vrickningar samt sjukdomsanfall. På de mera ödemarkslika områdena kan det hända att man går vilse, blir utmattad eller förfryser sig. På promenader såsom även i övrigt friluftsliv lönar det sig att vara beredd på det värsta, t.ex. snabba väderväxlingar eller andra överraskande situationer.

Utrustning

Då man ger sig av på vandring kan man klä på sig vanlig friluftsklädsel och stadiga skor eller gummistövlar på fötterna. Även på korta utfärder lönar det sig att ta med vägkost och något att dricka samt extra kläder och regnkläder beroende på vädret. Ifall man ämnar göra upp eld, behöver man tändstickor. En liten förstahjälpsförpackning kan ibland vara nyttig. På en längre och mera krävande dagsutflykt behöver man även karta och kompass samt möjligen ett friluftskök och en kastrull. En mobiltelefon är nyttig ifall det händer en olycka eller att planerna ändras.

Skaffa information om utflyktsmålet

Det är bra att på förhand skaffa information om lämpliga vandringsleder, så att du vet hurdana färdigheter och utrustning du behöver

  • Är leden en rundslinga, som återvänder tillbaka till startpunkten? Eller ligger ledens start- och ändpunkt på olika ställen?
  • Hur lång och krävande är leden? Hur mycket tid bör man reservera för att runda den?
  • Finns det rastplatser längs leden? Kan man skaffa dricksvatten längs leden?
  • Kan man promenera längs leden på vintern eller är det tillåtet?
    Inom webbtjänsten utinaturen.fi finner du information om alla presenterade utflyktsmål och vilka vandringsleder de erbjuder. Markerade leder som lämpar sig för promenad kan du även söka med sökblanketten.
Senaste uppdatering 2014-04-15
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100