Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Jakt 

Redo att fälla. Bild: Heikki Hallila Jakt är en del av det traditionella sättet att leva och förtjäna sitt uppehälle i vår nordliga natur. Fortfarande är den för många ett viktigt sätt att tillbringa sin fritid.

Jakttillstånd

I Finland bör jägarna betala en årlig viltvårdsavgift d.v.s. jaktkort. Dessutom behövs ett jakttillstånd för det område, där man ämnar jaga. För jakt på vissa arter behövs också ett fångsttillstånd beviljat av Finlands viltcentral och/eller ha avlagt ett skjutprov. Vilt får jagas endast under deras jaktsäsong. Tilläggsinformation får man från Finlands viltcentral (www.riista.fi).

Jakträtt

Jakttillstånd beviljas av markägaren. Tillstånd kan beviljas för korta tidsperioder eller de kan vara permanenta. De som bor i norra Finland har en i jaktlagen fastställd rätt att jaga gratis på statens marker i sin egen hemkommun. I allmänhet är det förbjudet att jaga på naturskyddsområden, men i Norra Finland är det på många skyddsområden tillåtet.

Finska medborgare får jaga på allmänna vattenområden på havet och på insjöar får kommuninnevånare jaga, ifall jakträtten inte har inskränkts t.ex. av skyddsorsaker.

Forststyrelsens jakt- och fisketjänster säljer jakttillstånd

Forststyrelsen säljer jakttillstånd för de egna områdena. Tillstånd kan köpas i nätbutiken (www.eraluvat.fi, på finska) eller genom att ringa till försäljningsnumret 020 69 2424. Tilläggsinformation om bl.a. tillståndstyper, pris och jaktområdena finns i den årligen publicerade Kieppi-tidningen samt på webbsidorna (www.eraluvat.fi, på finska).

För Övre Lapplands område säljs det jakttillstånd också i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo, Övre Lapplands naturum Siida och Fjäll-Lapplands naturum.

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation om jakt:

Senaste uppdatering 2013-09-24
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100