Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Geocaching 

Bild: Jari KostetGeocaching är en äventyrsfylld form av uteliv, som lämpar sig för alla åldrar. Geocaching kan vara en gemensam hobby för hela familjen. Geocacharna letar med hjälp av GPS- mottagare och koordinater utlagda på internet efter skatter, dvs. cachar, som andra entusiaster har gömt på intressanta platser. Man kan söka efter cachar också enbart med hjälp av en karta, men också då behöver man internet. Personer som inte sysslar med geocaching lägger i allmänhet inte märke till cacharna i terrängen, för dessa är oftast gömda t.ex. i bergskrevor, håligheter i träd eller brostrukturer. Geocaching påminner om scouternas letterboxing (www.lodjaus.partio.net, på finska). I Utinaturen.fi berättas om letterboxarna i Noux och Liesjärvi (på finska) nationalparker.

Cachegömmornas svårighetsgrad

Det finns cachar av fem olika svårighetsgrader och de klassificeras också enligt terrängens svårighet i fem klasser. De lättaste cacharna hittar man i allmänhet ganska snabbt, men de svåraste kan vara verkligen svåra att spåra upp. De cachar som är lättast enligt terrängklassificeringen är tillgängliga också med rullstol, medan de svåraste kan kräva fysiska ansträngningar, specialfärdigheter eller specialredskap, såsom klättrings- eller dykutrustning.

Hur börja med geocaching?

Bild: Jari KostetEn registrerad cachare hittar koordinaterna för och beskrivningarna av cacharna, dvs. bakgrundsfakta om gömmorna, på internet. Det kostar ingenting att registrera sig. I cachens beskrivning ges cachebehållarens storlek och andra tips som underlättar hittandet. Storleken på behållaren är i allmänhet något mellan en filmburk och en frysburk på ett par liter. I behållaren finns det i allmänhet åtminstone en loggbok, i vilken cacharen skriver sitt namn eller sin signatur. I behållaren kan det också finnas en penna och små föremål, som man kan byta ut. Cacharen registrerar sitt fynd också på cachens webbsidor, där andra intresserade kan kolla hur många andra besökt gömman och när den senast besökts. Man kan göra geocaching till en rolig tävling: vem hittar först en ny cache och vem har hittat flest cachar inom en viss tid.

Hobbyns uppkomst och spridning

Geocaching som aktivitet startade i början av maj år 2000, när USA slopade störningssignalerna i GPS-systemet. GPS-mottagarens noggrannhet förbättrades då från ungefär hundra meter till mindre än tio meter. Aktiviteten startade i USA men spridde sig hastigt runt hela världen. I Finland kom geocaching i gång i september 2000, och nuförtiden sysslar ca 2600 människor i vårt land med detta slag av skattjakt. För tillfället finns ungefär en halv miljon cachegömmor i världen och drygt 4000 i Finland.

Allmänna spelregler för geocaching

Det har gjorts upp spelregler för geocaching. Till principerna hör bl.a. att man alltid ber markägaren om tillstånd att lägga ut en cache och att det är absolut förbjudet att skräpa ned naturen i samband med aktiviteten. Man bör inte heller förstöra eller flytta på en cache.

Ytterligare information

Senaste uppdatering 2012-10-08
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100