Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Statens strövområden 

Spännande forsränning, sprintande skidor, fiskelycka, fina bärmarker och fågelhundens iver inför jakten. Allt detta kan man uppleva på statens strövområden, som är avsedda för mångsidigt rekreationsbruk.

På strövområdena finns det markerade vandringsleder, skidspår och naturstigar samt tältningsområden och skärmskydd. I allmänhet finns det också ett naturum eller ett friluftscenter samt hyresstugor i anslutning till strövområdena. I tjänsterna på strövområdena tas ofta även rörelsehindrade besökares behov i beaktande.

Skogarna på strövområdena är föremål för skogsbehandling bl.a. för hyggen. Man försöker dock sköta åtgärderna på ett sätt som medför så lite olägenheter för rekreationsbruket som möjligt.
 
Senaste uppdatering 2011-05-23
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100