Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Kartor över och kommunikationer i Östra Finska viken 

KommunikationerÖstra Finska vikens kommunikationer

Östra Finska vikens nationalpark ligger på havet utanför Kotka och Fredrikshamn.

Med båt

 • Nationalparkens enda skyddade hamn finns på ön Ulko-Tammio.
 • Dessutom kommer man med kölbåt till öarna Svartviran och Suuri-Pisi.
 • Specialservice för båtfolket

Med reguljär båt

Med taxibåt

 • Till parkens öar kan man också komma med taxibåt.
  • Taxibåt, 12 pers. Kontakta Jyrki Laamanen för ytterligare information, tel 040 548 3182.

Lämpliga startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Östra Finska vikens nationalpark.

Övriga kartor

 • Terrängkarta nummer L433, L511 och L512, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och från Lantmäteribyråer.
 • Grundkartor bl.a. nr 3041 04 (Aspö) och 3041 08 (Ulko-Tammio), 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och från Lantmäteribyråer.
 • Miniatyrsjökortsserie 1:50 000 serie A. Sjökartor kan köpas från välförsedda bokhandlar och Karttakeskus.
 • GT vägkarta Södra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Skogskarta 1-2, 1:250 000. Kartan kan köpas på webbutiken Utinaturen.fi.

Försäljningsställen för kartor

Senaste uppdatering 2013-04-09
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100