Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Frågor och svar 

ANVÄNDNING AV WEBBTJÄNSTEN UTINATUREN.FI OCH DESS MATERIAL

Hur får jag reda på lägeskoordinaterna för olika parkeringsplatser, stugor och andra friluftsanordningar?

Det finns noggranna kartor över de i Utinaturen.fi presenterade utflyktsmålen i karttjänsten Utflyktskarta.fi. Genom att klicka på symbolen för den friluftsanordning (parkeringsplats, stuga, eldplats osv.) som du är intresserad av, öppnas ett infofönster med koordinaterna för frilutsanordningen både enligt enhetskoordinatsystemet (YKJ) och WGS84. Man hittar kartbilderna i Utflyktskarta.fi för olika utflyktsmål med hjälp av sökfunktionerna i Utflyktskarta.fi och länkarna på sidan Kartor och kommunikationer för respektive utflyktsmål i Utinaturen.fi

Får jag använda texter i Utinaturen.fi för egna ändamål?

Upphovsrätterna gäller även på internet. Webbtjänsten Utinaturen.fi:s material får användas endast för privata, icke-kommersiella ändamål. Detta betyder att du privat kan referera till texterna i Utinaturen.fi enligt normal kutym. Du behöver dock tillstånd om du tänker använda texterna för kommersiella ändamål.

Oberoende av användningsändamålet behöver du alltid ha tillstånd om du citerar material från webbsidorna.

Kontakta webbredaktionen med hjälp av responsblanketten.

Får jag använda bilder i Utinaturen.fi för egna ändamål?

Upphovsrätterna gäller även på internet. Man bör betala fotograferna ersättning för upphovsrätten även då materialet tas från webbsidorna. Vi har nyttjanderätt till de bilder som publiceras på våra webbsidor men vi kan inte överlåta nyttjanderätten till bilderna vidare till andra. Du bör sålunda alltid be fotografen om tillstånd att använda en bild. I Utinaturen.fi ges fotografens uppgifter alltid som så kallad alt-text. Ett fönster med bildtexten inklusive uppgifterna om fotografen kommer fram bl.a. då du för muspekaren över en bild eller då du tittar på sidan utan bilder.

Får jag göra en länk från mina sidor till Utinaturen.fi?

Webbtjänsten Utinaturen.fi får användas endast för privata, icke-kommersiella ändamål.

Att tillfoga en länk på ens egna, privata webbsida är tillåtet enligt god sed. Det lönar sig att kontrollera att den som använder länken säkert uppfattar att den för till webbsidor som upprätthålls av någon annan part. Det lönar sig till exempel inte att öppna andras webbsidor inom sin egen webbsidas ramstruktur.

Föreningar, kommuner m.fl. icke-kommersiella aktörer får länka till webbtjänsten Utinaturen.fi enligt god sed. Vi hoppas dock att respektive aktörer meddelar vår webbredaktion om saken t.ex. med Utinaturen.fi:s responsblankett.

I UTFLYKTSMÅLET

Får jag göra upp öppen eld på de anvisade eldplatserna då det råder varning för skogsbrand?

Om det har utfärdats varning för skogsbrand på området i fråga, får man inte göra upp öppen eld ens på de för ändamålet anvisade eldplatserna och inte heller med markägarens tillstånd. Förbudet gäller inte för kokskjul och andra eldstäder som har skorsten. Du hittar information om kokskjulen och stugorna på respektive utflyktsmåls sida Service i Utinaturen.fi. Stugorna och kokskjulen framgår också av kartorna i webbtjänsten Utflyktskarta.fi.

Får jag ta hunden med på utflykten?

Du kan ta med hunden på många ställen bara du kommer ihåg lagarna och förordningarna som gäller hundar och förpliktelserna och begränsningarna i dem. Det finns bestämmelser om hundar bl.a. i ordningslagen och jaktlagen samt i skyddsområdenas ordningsstadga. Därtill bör de som har hunden med på utflykten naturligtvis ta i beaktande inte bara hunden utan också de övriga vandrarna och de vilda djuren. Det lönar sig att bekanta sig med utflyktsmålet på förhand. Det är all orsak att i Utinaturen.fi läsa sidan Instruktioner och regler för det planerade utflyktsmålet och att ta en titt på de allmänna sidorna om att göra en utflykt med hunden.

Får hunden komma in i ödestugor och andra stugor?

Man får ta hundar och andra sällskapsdjur in i vissa av Forststyrelsens öde-, rast-, hyres- och reserveringsstugor. Till exempel i Lappland, där det finns flest stugor, får man ta hunden in i öde- och raststugorna med de övriga besökarnas tillstånd. Det är dock bäst att vara förberedd på att hunden kan vara tvungen att övernatta utomhus. Vandrare utan hund bör å sin sida vara förbereda på att det kan finnas djurdamm i stugorna.

Du kan kontrollera saken på förhand: på webbsidorna över stugorna i Utinaturen.fi berättas i vilka stugor sällskapsdjur får vistas. Även i början av de sidor som presenterar stugorna områdesvis berättas vilken kutymen är när det gäller sällskapsdjur. Under turen kan man kolla saken också i stugreglerna på respektive stugas vägg.

När du gör en vandring med hunden måste du ta i beaktande stugans övriga besökare. Fastän det är tillåtet att ha hunden i stugan, bör du be om lov till det av de övriga besökarna.

Hurdana regler finns det för stugorna och var hittar man dem?

För att alla ska kunna använda stugorna på ett tillfredsställande och smidigt sätt, har Forststyrelsen gjort upp användningsregler för stugorna. 

Kan jag stöta på stora rovdjur i terrängen?

Det är mycket sällsynt att en vandrare möter en björn, en varg, ett lodjur eller en järv i terrängen, för rovdjuren undviker kontakt med människan. De stora rovdjuren har så välutvecklade sinnen att de hinner se en människa innan de själva blir sedda. Därför är det mycket ovanligt att vandrare skulle få syn på dem. Däremot är det mycket mer sannolikt att man ser spår efter stora rovdjur.

När man rör sig på områden där der förekommer stora rovdjur är ett möte förstås ingen omöjlighet. En sådan situation är inte nödvändigtvis farlig men kan vara hotande om människan hamnar mellan honan och ungen. Om så sker, är det bäst att sakta dra sig tillbaka i sina egna spår och undvika att bete sig hotfullt mot djuret.

Vad ska jag göra om jag möter en björn?

Björnen drar sig i allmänhet undan för människan. Den kan dock vara farlig för människan om den försvarar sig själv, sina ungar eller sitt byte. Här är några goda råd ifall du råkar stöta på en björn:

 • Ha lite ljud för dig i terrängen, så att björnen hinner dra sig undan.
 • Ge aldrig mat åt en björn.
 • Om du får syn på en björn som ligger och vilar sig, gå inte närmare utan bege dig lugnt och försiktigt från platsen.
 • Om du får syn på ett björnide, lämna platsen.
 • Om du ser ett djur som björnen dödat, lämna platsen, för björnen är sannolikt någonstans i närheten.
 • Om du ser en björnunge, gå inte närmare utan gå tillbaka samma väg du kom. Björnhonan håller säkert till i närheten.
 • Om en björn kommer till närheten av ett hus, en stuga eller övrig bosättning, skräm bort den med buller, rop eller annat högt ljud.
 • Om du rör dig på björnområden med hund, är det bästa att hålla hunden kopplad.
 • Björnen kan varna dig genom att stå på bakbenen och ryta. Dra dig lugnt och sansat bakåt.
 • Om en björn är alldeles nära dig, var inte högljudd och titta inte björnen i ögonen, för den kan uppfatta det som aggressivt och hotfullt beteende. Då är det bäst att sig att dra sig undan lugnt mumlande med blicken nedfälld.
 • Spring inte undan, för björnen springer, simmar och klättar i träd mycket snabbare än människan.
 • Om björnen trots allt går till anfall, spela död, dvs. lägg dig på magen på marken och skydda huvudet och nacken med händerna. Håll dig stilla tills björnen har gått sin väg.
 • Mer information om möte med en björn (www.suurpedot.fi, på finska).

ÖVRIGA

Kan vårt företag/vår förening köpa reklamutrymme i Utinaturen.fi?

Utinaturen.fi är en icke-kommersiell webbtjänst, och därför säljer vi inget reklamutrymme till den. Enligt Utinaturen.fi:s grundtanke nämns kommersiella turist- och friluftsföretagare på sidorna endast om de har gjort ett avtal som följer principerna för hållbar naturturism med Forststyrelsen. I praktiken har det varit fråga om naturturismföretag som har verksamhet på utflyktsområdena. Principerna presenteras på sidan Hur med i webbtjänsten Utinaturen.fi.

Senaste uppdatering 2011-08-08
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100