Utinaturen.fi - Första sidan
Forststyrelsen

Frimärken från naturskyddsområdena 

Vårt lands finaste landskap har inspirerat konstnärer som formgett frimärken. Många av dessa för Finlands natur karakteristiska landskap är också skyddade just för att de är så unika. På denna sida har vi samlat frimärken med naturskyddsområdenas landskap som motiv.

Koli nationalpark

Turistföreningen i Finlands 60-årsjubileumsfrimärke som pryds av Kolis ståtliga vyer kom ut år 1947. Konstnär är Signe Hammarsten Jansson, Tove Janssons mor.

Specialfrimärkets nominella värde är 10 mark.

Koli nationalpark inrättades år 1991.

Turistföreningen 60 år. Frimärke 1947.

Porkkala upphävda nationalpark

Frimärket med Rönnskärs fyr i sin ståtlighet efter andra världskriget som motiv, utkom 26 januari 1956 för att fira återlämnande av militärbasen på Porkala udd, som hyrts ut till Sovjetunionen.

Frimärket formgavs av Aarne Karjalainen och dess nominella värde är 25 mark.

På Porkala udde inrättades år 1938 en av Finlands fyra äldsta nationalparker. Porkala nationalpark upphävdes efter det att porkalaparentesen upphörde år 1956.

Porkkala - Porka. Frimärke 1956.

Ödemarksområdet Lapska armen

Saana fjäll speglar sig i sjön Kilpisjärvis vatten på frimärket från år 1960. Konstnär är Olavi Vepsäläinen.

Frimärket ingår i Finlands Röda Kors frimärksserie och dess nominella värde är 30 mark.

Ödemarksområdet Lapska armen inrättades 1991.

Lappland - Saana fjäll. Frimärke 1960.

Oulanka nationalpark

Den ståtliga bergsformationen Ristikallio i Kuusamo på stranden av älven Aventojoki som strömmar genom Oulanka nationalpark blev frimärksmotiv år 1964.

Frimärket formgavs av konstnären Olavi Vepsäläinen.

Frimärkets nominella värde är 5 mark.

Model 1963 Ristikallio. Frimärke 1964.

Punkaharju naturskyddsområde

En av vårt lands mest kända sevärdheter, Punkaharju, avbildades av konstnären Olavi Vepsäläinen på ett frimärke som kom ut år 1967. Dess nominella värde är 2,50 mark.

Punkaharju naturskyddsområde är ett av världens äldsta, eftersom Punkaharju avsattes som kronopark redan år 1843. Sin nuvarande skyddsstatus fick området år 1991.

Modell 1963 Punkaharju. Frimärke 1967.

Pallas-Ounastunturi nationalpark

År 1977 utkom konstnären Pentti Rahikainens frimärke Nordfinländskt landskap som pryds av Studio Matti A. Pitkänens fotografi över sjön Särkijärvi.

Frimärket ingår i Europa-serien och dess nominella värde är 90 penni. Nationalparken utvidgades söderut 2005 och fick då namnet Pallas-Yllästunturi nationalpark.

Nordfinländskt landskap. Frimärke 1977.

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark

Myren Kauhaneva avbildades av konstnären Pirkko Vahtero på ett frimärke år 1981 just innan nationalparken inrättades. Frimärkets nominella värde är 70 penni.

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark inrättades 1982.

Kauhaneva nationalpark. Frimärke 1981.

Seitseminen nationalpark

Multiharju urskogslandskap i Seitseminen utgjorde motiv till ett frimärke som kom ut år 1982.

Frimärket var det andra i en serie på fem frimärken som formgivits av konstnären Pirkko Vahtero. I samma serie utkom också frimärken från Kauhaneva, Östra Finska vikens, Urho Kekkonens och Skärgårdshavets nationalparker.

Frimärkets nominella värde är 1,60 mark.

Seitseminen nationalpark inrättades år 1982.

Seitseminen nationalpark. Frimärke 1982.

Östra Finska vikens nationalpark

Tordmularna som sitter på en kobbe i Östra Finska viken fick komma med på ett frimärke som utkom år 1983.

Frimärket formgavs av konstnären Pirkko Vahtero.

Frimärkets nominella värde är 1,80 mark.

Östra Finska vikens nationalpark. Frimärke 1983.

Lemmenjoki nationalpark

Motivet på frimärket är Turism i Norden och hör till frimärksserien Pohjola-Norden och det kom ut år 1983.

Frimärket som föreställer guldvaskning i Lemmenjoki nationalpark har formgetts av Torsten Ekström.

Frimärkets nominella värde är 1,20 mark.

Turism i Norden. Frimärke 1983.

Oulanka nationalpark

Kitkajoki i Oulanka nationalpark med sina forsrännare utkom också år 1983 i frimärksserien Pohjola-Norden.

Frimärket har formgetts av konstnär Torsten Ekström och dess nominella värde är 1,30 mark.

Turism i Norden. Frimärke 1983.

Urho Kekkonens nationalpark

Man kan beundra Saariselkäs blånande fjäll i fjärran i den vy som öppnar sig från fjället Naltiotunturi mot nordväst.

Frimärket med motiv från Urho Kekkonens nationalpark formgavs av konstnären Pirkko Vahtero och det kom ut år 1988. Det valdes till årets vackraste frimärke.

Frimärkets nominella värde är 2,40 mark.

Urho Kekkonens nationalpark. Frimärke 1988.

Koli nationalpark

Eero Järnefelts ståtliga tavla Höstlandskap från Pielisjärvi sträckte sig över två frimärken. Frimärksparet kom ut år 1993. Frimärket formgavs av konstnären Pertti Rahikainen. Frimärket ingår i serien Pro filatelia och dess nominella värde är 2,30 mark. Landskapet på tavlan finns i Koli nationalpark.

Eero Järnefelt, Höstlandskap från Pielisjärvi. Frimärke 1993.

Skärgårdshavets nationalpark

Skärgårdshavets landskap med sina får beskriver det kulturlandskap som är karakteristiskt för vår sydvästra skärgård och som husdjuren bidrar till att upprätthålla.

Frimärket formgavs av konstnären Pirkko Vahtero och det kom ut år 1997.

Frimärkets nominella värde är 4,30 mark.

Skärgårdshavets nationalpark. Frimärke 1997.

Ruunaa strövområde

Markku Tanos fotografi över Haapavitja fors i Ruunaa strövområde valdes till frimärket och dess namn är Vatten, vår naturresurs.

Europa-seriens nominella värde är 5,40 mark och formgivare är Kaisu Klemetti.

Frimärket är Finlands och världens vackraste frimärke som utkom år 2001.

Vatten, vår naturresurs. Frimärke 2001.

Riisitunturi nationalpark

Frimärket vars namn är Vinterlandskap utkom år 2006.

Frimärket vars motiv är Riisitunturi nationalpark har planerats av Ari Lakaniemi och Susanna Rumpu. Jouni Klinga har fotograferat granarna med upplegor.

1 klass fixvärdemärket valdes till utgivningsårets vackraste frimärke.

Vinterlandskap. Frimärke 2006.

Kvarkens världsarvsområde

Landhöjningen efter istiden utgör motiv till ett frimärke som formgavs av konstnären Marjatta Hanhijoki år 2008. Dess nominella värde är 1,50 euro.

Kvarkens skärgård blev år 2006 Finlands första naturobjekt på Unescos världsarvslista.

Kvarkens världsarvsområde. Frimärke 2008.

Pallas-Yllästunturi nationalpark

En ny frimärksserie om nationalparkerna inleddes med ett frimärke som formgetts av Teemu Ollikainen. På frimärket som kom ut 22.1.2009 finns Pekka Luukkolas fotografi över Pallas nationallandskap.

Fixvärdemärket av 1:a klass från Pallas-Yllästunturi säljs i ark med 10 självhäftande frimärken. På arket finns information även på nordsamiska. Det är det enda frimärket år 2009 som är försett med blindskrift.

Pallas-Yllästunturi i västra Lappland är vårt lands populäraste nationalpark: det görs årligen över 300 000 besök av natur- och friluftsentusiaster i parken.

Frimärket kom till andra plats i tävlingen årets frimärke 2009.

Pallas-Yllästunturi nationalpark. Frimärke 2009.

Torronsuo nationalpark

I frimärksserien med vyer från nationalparkerna utkom 13 september 2010 som andra märke Torronsuo nationalparks frimärke. Frimärket har formgivits av grafikern Teemu Ollikainen.

Torronsuos fixvärdemärke av 1:a klass finns till salu i ark med 10 självhäftande frimärken. På baksidan av arket finns information om nationalparken på finska, svenska och engelska.

Torronsuo som är belägen på Tavastlands sjöplatå är en av vårt lands djupaste myrar och en viloplats för stora flockar tranor.

Torronsuos frimärke fick silvermedal i tävlingen årets frimärke 2010.

Torronsuo nationalpark. Frimärke 2010.

Struves meridianbåge

På 1800-talet undersökte man med hjälp av en triangelkedja som sträcker sig från Ishavet till Svarta jordklotets form och storlek. Struves kedja (www.metsa.fi, på finska) upptogs på UNESCO:s världsarvslista år 2005.

Av de 34 mätpunkter som ingår i världsarvslistan ligger tre på Forststyrelsens marker.

De år 2011 utgivna 2:a klass frimärkena har designats av Susanna Rumpu och Ari Lakaniemi. Bilder: Hannu Eskonen och Pulkovo museum.

Struves meridianbåge. Frimärke 2011

 

Noux nationalpark

Detta Europa-seriens frimärkspar, som utgavs till ära av FN:s internationella skogsår 2011, har skogstjärnen Mustalampi i Noux nationalpark som motiv.

Dessa 2:a klass frimärken har designats av Klaus Welp. De säljs i ark med 10 självhäftande tandade frimärken.

Frimärket Skogarna tog andra pris i tävlingen The best artistic Europa Stamp 2011. Tävlingen arrangerades av PostEurop, samarbetsorganet för europeiska postoperatörer.Skog. Frimärke 2011

Bottenhavets nationalpark. Frimärke 2012.Bottenhavets nationalpark

I en frimärksserie som presenterar Finlands nationalparker utkom 7.5.2012 ett märke med Bottenhavets nationalpark som motiv. Det här är det tredje märket i denna nationalparksserie. Frimärket har formgivits av grafiker Teemu Ollikainen, som också tagit fotot på märkets övre del. Undervattensbilden har tagits av marinbiolog Heidi Arponen.

Frimärket kom till tredje plats i tävlingen årets vackaste frimärke 2012. Bottenhavets fixvärdemärke av 1:a klass säljs i ark med 10 självhäftande frimärken. På baksidan av arket finns det information om nationalparken på finska, svenska och engelska.

Vårt lands femte marina nationalpark skyddar undervattensnatur på ett 160 kilometer långt område.

Noux nationalparks frimärke 2013Noux nationalpark

I frimärksserien med nationalparker utkom 6.5.2013 som fjärde märke Noux nationalparks frimärke. Frimärket har formgivits av grafikern Teemu Ollikainen, som också tagit fotot på märket.

Noux nationalparks fixvärdemärke av 1:a klass säljs i ark med 10 självhäftande frimärken. På baksidan av arket finns det information om nationalparken på finska, svenska och engelska.

Frimärket är det första finländska frimärket med multimedia-kod. Koden läs med hjälp av Chameleon eXplorer appen. En video om Finlands natur öppnas då med telefon eller pekplatta.

Noux nationalpark med tiotals sjöar och tjärnar är ett ståtligt skogsområde i huvudstadsregionen.


Finlands naturcentrum Haltia 2013. Frimärket fotograferades av Liisa Nikula.Finlands naturcentrum Haltia


På frimärkets dag den 9.10.2013 publicerades ett personligt frimärke på Finlands naturcentrum Haltia. Frimärket fotograferades av Liisa Nikula.

Fixvärdemärket av 1:a klass säljs i ark med 10 självhäftande frimärken i postbutiker i Esbo och på Postis sidan  > Frimärkets dag 2013.

Finlands naturcentrum Haltia öppnades i juni 2013. Där får besökaren uppleva Finlands natur på ett nytt, unikt sätt.

2013 publicerades ett frimärke på Kauhaneva.Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark

På frimärkets dag den 9.10.2013 publicerades ett personligt frimärke på Kauhaneva. Fotografen är inte känd.

Fixvärdemärket av 1:a klass säljs i ark med 10 självhäftande frimärken i postkontoret i Kauhajoki och på Postis sidan  > Frimärkets dag 2013.

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark domineras av torra, karga, talldominerade moskogar samt otaliga vida, öppna mossar, av vilka den mest betydande är Kauhaneva.

2013 publicerades ett frimärke på Svedjehamn i Kvarkens skärgård.Världsarvet Kvarkens skärgård

På frimärkets dag den 9.10.2013 publicerades ett personligt frimärke på Svedjehamn i Kvarkens skärgård. Fotografen är inte känd.

Fixvärdemärket av 1:a klass säljs i ark med 10 självhäftande frimärken i postbutiker i Vasa och på Postis sidan  > Frimärkets dag 2013.

Landhöjningen, som syns särskilt bra i Kvarkens grunda skärgård, samt de vida moränfälten som uppkommit under inlandsisens smältningsskede är unika. Kvarkens skärgård blev i juli 2006 Finlands första naturområde på Unescos världsarvslista.

2013 publicerades ett frimärke på ån Kitkajoki i Oulanka nationalpark. Kitkajoki fotograferades av Hannu Hautala.Oulanka nationalpark

På frimärkets dag den 9.10.2013 publicerades ett personligt frimärke på ån Kitkajoki i Oulanka nationalpark. Kitkajoki fotograferades av Hannu Hautala.

Fixvärdemärket av 1:a klass säljs i ark med 10 självhäftande frimärken i postkontoret i Kuusamo och på Postis sidan  > Frimärkets dag 2013.

Oulanka nationalpark domineras av tallskogar, älvdalar med sina sandbrinkar och forsar samt den nordliga delens vida myrområden. Floran och faunan är rik med sina utrotningshotade växt- och djurarter.Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/frimarken

Senaste uppdatering 2013-10-08
Forststyrelsen, PB 94 (Fernissagatan 4), 01301 Vanda, Växel 0205 64 100